Modlitwa o Kanadę

Przychodzimy do Ciebie w modlitwie za chrześcijan w Kanadzie.

19 listopada – modlitwa o Kanadę

Kochający nas Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty jesteś Bogiem miłości, łaski i przebaczenia. Ty sam uwrażliwiasz nas na drugiego człowieka, a Duch Święty przypomina nam o modlitwie za nasze siostry i naszych braci. Kierowani miłością do Ciebie i do siebie nawzajem przychodzimy do Ciebie w modlitwie za chrześcijan w Kanadzie, w tym za działające tam Kościoły luterańskie.

Ty, Panie, najlepiej znasz ich sytuację w tym kontekście, w którym z Twojej łaski żyją i działają. Dziękujemy Ci za ich służbę na rzecz zwiastowania Ewangelii, ale także za działania w takich obszarach jak prawa rdzennych mieszkańców, sprawiedliwość klimatyczna, prawa człowieka oraz wsparcie dla uchodźców i migrantów.

Prosimy, bądź z nimi nadal, błogosław ich życie, służbę, wszystkie ich Kościoły, aby były miejscem spotkania z Chrystusem. Obdarzaj ich i nas wszystkich pokojem, zgodą, wzajemną miłością, byśmy żyli i działali na Twoją chwałę i ku pożytkowi ludzi, do których nas posyłasz.

Wysłuchaj nas przez naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen.

Sytuacja w Kanadzie

Kanadę zamieszkuje blisko 38 milionów ludzi. Wieloetniczny kraj tworzą mieszkańcy posługujący się dwoma oficjalnymi językami oraz kilkanaście innych grup deklarujących swoje języki jako ojczyste. Dzięki wysokiemu dochodowi per capita Kanada jest jednym z najbogatszych krajów świata posiadającym bogate złoża surowców naturalnych. Kraj jest również jednym z czołowych producentów żywności. Kanadyjski sukces to bogactwa ukryte w ziemi, wielkie przestrzenie oraz otwartość na imigrantów, którzy zasilają państwo i jego gospodarkę. Przeszło 67% Kanadyjczyków to chrześcijanie. Mimo silnych tradycji protestanckich kraj jest mocno zsekularyzowany, aż 24% mieszkańców deklaruje brak przynależności konfesyjnej. 

Kościół Ewangelicko-Luterański Kanady zrzesza 95 tysięcy wiernych w 519 parafiach. Kościół powstał w 1986 r. w wyniku połączenia dwóch organizacji kościelnych: Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Kanady (założonego w 1966 r. przez kanadyjskie parafie amerykańskiego Kościoła luterańskiego) i trzech synodów Kościoła Luterańskiego w Ameryce, zwanych sekcją kanadyjską. Wedle spisów blisko pół miliona Kanadyjczyków deklaruje swoje wyznanie jako luterańskie lub anglo-luterańskie, ale w tym kraju istnieją również inne Kościoły luterańskie niezrzeszone w ŚFL. Wielu członków tego Kościoła jest pochodzenia skandynawskiego i niemieckiego. Podczas gdy angielski jest głównym językiem nabożeństw, odprawiane są również nabożeństwa po niemiecku w co najmniej 15 innych językach co odzwierciedla mozaikę kulturową Kanady. Kościół prowadzi dwa seminaria teologiczne: Waterloo Lutheran Seminary w Waterloo w Ontario i Lutheran Theological Seminary w Saskatoon w Saskatchewan. Luteranie w Kanadzie są mocno zaangażowani w takich obszarach jak prawa aborygenów, sprawiedliwość klimatyczna, prawa człowieka oraz wsparcie dla uchodźców i migrantów.

zdj. FB Eastern Synod of the Evangelical Lutheran Church in Canada