Modlitwa o Kenię

Dziś, jako Twoje dzieci, w szczególny sposób przynosimy Ci w modlitwie Kościoły luterańskie w Kenii.

30 października 2022 r. – modlitwa o Kenię

Dobry i Wszechmogący Ojcze!

Dziękujemy Ci za przywilej modlitwy o cały Kościół na ziemi. Dziękujemy, że obiecałeś błogosławić i być życzliwy ludziom, którzy są Ci wierni i darzą Cię czcią, bez względu na naród, z którego pochodzą. Dziś, jako Twoje dzieci, w szczególny sposób przynosimy Ci w modlitwie Kościoły luterańskie w Kenii.

Dziękujemy Ci za to, że powołałeś swoich świadków i apostołów w kraju, który boryka się z tak różnymi problemami. Dziękujemy Ci za służbę kenijskich Kościołów. Dziękujemy za ich zapał, zaangażowanie i serca wypełnione miłością do drugiego człowieka.

Prosimy Cię, byś wspierał wiernych w Kenii w ich codziennych wyzwaniach. Spraw, aby Twoje Słowo przemieniało i przynosiło nadzieję wszystkim, którzy jej potrzebują. Działaj, dokonuj cudów, uzdrawiaj i prowadź. Wspieraj osoby kierujące Kościołami i sprawiaj, by słyszały Twój głos i rozumiały Twoją wolę. Niech Twoja chwała uwidacznia się każdego dnia w życiu wszystkich wierzących w Kenii.

W imieniu Jezusa Chrystusa i w mocy Ducha Świętego, amen.

Sytuacja w Kenii

Kraj jest popularnym miejscem turystycznym. Liczy 47 milionów mieszkańców, z tego 85% to chrześcijanie, a ponad połowa protestanci. Kraj boryka się z epidemią AIDS oraz COVID-19.

W Kenii funkcjonują dwa Kościoły luterańskie:

Ewangelicko-Luterański Kościół w Kenii liczy 100 tysięcy wiernych w 6 diecezjach i 520 parafiach. Powstał w 1963 r. jako kontynuacja holenderskiej misji reformowanej i szwedzkiej misji luterańskiej. Kościół ma strukturę episkopalną: zarządzany jest przez arcybiskupa i pięciu biskupów diecezjalnych. Służy w nim 121 duchownych i 200 ewangelistów. Prowadzi edukację teologiczną w Neema Lutheran College.

Kenijski Kościół Ewangelicko-Luterański liczy 21 tysięcy wiernych i 141 parafii w 4 diecezjach. Jako niezależny Kościół w Kenii  funkcjonuje od 20 lutego 1992 r. Jednak luterańska działalność misyjna we wschodniej Kenii sięga 1948 roku. Od 1968 r. synod kenijski działał w ramach Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Tanzanii (ELCT-Kenya Synod). Kościół tworzy energiczną wspólnotę, która poświęca się diakonii, edukacji (prowadzi przedszkola i szkoły oraz projekty edukacyjne dla kobiet), organizuje warsztaty uświadamiające problemy zmian klimatycznych, przemocy względem kobiet i zapobieganiu malarii i HIV/AIDS.

zdjęcie: profil FB Kenijskiego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego