Modlitwa o Liberię

Powierzamy Tobie w szczególności chrześcijańskie siostry i braci i pamiętamy też o liberyjskich luteranach.

6 listopada 2022 r. – modlitwa o Liberię

Łaskawy i dobry Ojcze,
Dziękujemy Tobie za wielką różnorodność Twoich dzieci, za to, że pomimo szeregu różnic, odrębnych doświadczeń i przeżyć, wszyscy możemy nazywać się Twoimi dziećmi. W świadomości tej prawdy prosimy Cię o błogosławieństwo dla Liberyjczyków, których kraj przeżywa szereg wewnętrznych problemów: niepojednaną wieloetniczność, korupcję, przemoc, doświadczenia wojen domowych, ubóstwa, chaosu, epidemii różnych chorób.

Powierzamy Tobie w szczególności chrześcijańskie siostry i braci i pamiętamy też o liberyjskich luteranach. Pozwól Ojcze skutecznie działać temu siostrzanemu Kościołowi w założonych przez Niego celach. Wspieraj głoszenie Ewangelii Zbawienia o Twoim Synu i Bożym królestwie.

Wspomagaj we wszelkich działaniach mających na celu podnoszenie poziomu oświaty. Dobrze wyedukowane społeczeństwo może sprawnie i efektywnie funkcjonować i stawać się błogosławieństwem dla innych.

Prosimy też, byś dopomagał naszym luterańskim siostrom i braciom z Liberii leczyć to, co złamane i poranione – zarówno w kontekście medycznym, jak i w obszarze niesienia misji pojednania między zwaśnionymi stronami.

Prosimy Ojcze, błogosław i wzmacniaj. W Tobie jest nadzieja. Przez Jezusa Chrystusa – Dawcę nadziei. Amen.

Sytuacja w Liberii

Liberię zamieszkuje 4,5 miliona ludzi, z tego 83% to chrześcijanie. Większość z nich – 76% to protestanci. Kraj jest niebezpieczny: wysoka przestępczość (napady rabunkowe), wymuszenia nieuzasadnionych opłat przez służby mundurowe, kryzys wymiaru sprawiedliwości. Epidemie cholery, tyfusu, żółtaczki, AIDS.

Luterański Kościół w Liberii liczy sobie 112 tysięcy członków. Kościół powstał w 1860 r. jako owoc działań amerykańskich misjonarzy. Współcześnie definiuje swoje posłannictwo jako trzy filary: zwiastowanie Ewangelii, edukację, leczenie. Kościół ordynuje kobiety. Głównym wyzwaniem jest osiągnięcie pełnej samowystarczalności gospodarczej. Niestety ciągle musi on korzystać z pomocy świadczonej przez zaprzyjaźnione Kościoły spoza kraju. Istotnym elementem i wyzwaniem jest uleczenie traumy wojny domowej, która przez dziesięciolecia podzieliła mieszkańców kraju. Kościół angażuje się w bezpośrednie wsparcie osób poszkodowanych, w tym w pomoc dla uchodźców. Analogicznie żywo współpracuje w profilaktyce zdrowotnej zwłaszcza profilaktyce AIDS.

źródło: strona internetowa Luterańskiego Kościoła w Liberii