Modlitwa o Madagaskar

Prosimy o Madagaskar, o tamtejszy Kościół Luterański, o jego życie i działanie. O wszystkich, którzy jako duchowni i wierni, wciąż wierzą i są zmotywowani, żeby głosić Ewangelię, ale też swoim życiem dawać przykład co znaczyć żyć dla Ciebie i według Twojego Słowa.

13 listopada 2022 r. – modlitwa o Madagaskar

Panie Boże Ty w swoim Synu pokazałeś nam jak należy się modlić. Przez Twoją obecność i miłość, nie możemy powiedzieć, że nic nas nie łączy. Łączysz nas Ty, Twoje obietnice, dana nam nadzieja i przyszłość, którą przygotowałeś dla ludzi w swoim Królestwie.

Dzisiaj chcemy prosić Ciebie o Chrześcijan w Republice Madagaskaru, ale także o tych, którzy Ciebie w tym kraju nie przyjęli, a przez głoszenie Twojego Słowa mają szansę uwierzyć. Prosimy o ludzi kraju, który wielu z nas kojarzy z ciepłem, plażami, tym co tu na ziemi nazywamy rajskimi stronami świata. Który wielu odwiedza, żeby cieszyć się odpoczynkiem i ofertą różnych kurortów.

My jednak wiemy, jak bardzo ten kraj potrzebuje Ciebie i Twojego działania. Jak potrzebuje, żebyś poruszał serca ludzi, którzy swoimi decyzjami, mogliby zmienić sytuację tak wielu żyjących tam biednych, cierpiących wskutek głodu, niezwykle trudnej sytuacji społecznej i ekonomicznej.

80% tamtejszych mieszkańców codziennie kładzie się spać z troską czy jutro będą mogli ucieszyć się najprostszym posiłkiem. Wielu dotkniętych jest chorobami i nie może liczyć na taką pomoc jak my. Wielu w czasie pandemii, pożegnało swoich bliskich. Ci których budzisz do kolejnych dni, stale zagrożeni są różnego rodzaju epidemiami, z powodu niedoboru pożywienia, leków, środków higieny. Ty wiesz, jak mało jest tam miejsc w szpitalach, jak bieda i troska o utrzymanie rodziny, są powodem różnego rodzaju złych zachowań, przestępczości.

Prosimy o Madagaskar, o tamtejszy Kościół Luterański, o jego życie i działanie. O wszystkich, którzy jako duchowni i wierni, wciąż wierzą i są zmotywowani, żeby głosić Ewangelię, ale też swoim życiem dawać przykład co znaczyć żyć dla Ciebie i według Twojego Słowa. Prosimy o mądry rząd dla tego kraju, o tych którzy jako międzynarodowa wspólnota, mogą wspierać jego rozwój i przyczyniać się do polepszenia jakości życia tamtejszych mieszkańców.

Chroń przyrodę tego kraju i nie pozwól utracić jej bogactwa przez pychę i zachłanność ludzi.

Niech Twoja łaska, dobroć i miłość prowadzą tamtejszych ludzi, aby poznając Twoje błogosławieństwo, mogli żyć w pokoju i wzajemnie siebie wspierać.

A za to że jesteś i ostatecznie wszystkich nas doprowadzisz do siebie, do radości Życia Wiecznego, gdzie na zawsze to co rodziło naszą troskę, smutek i łzy, zamienisz w radość i pokój, bądź uwielbiony po Wieki Wieczne. AMEN

Sytuacja na Madagaskarze

Madagaskar, wyspę-państwo zamieszkuje 10 grup etnicznych liczących razem przeszło 26,5 miliona mieszkańców. 54% z nich wyznaje chrześcijaństwo, zaś aż 30% to protestanci – głównie kalwiniści i luteranie.

Malgaski Kościół Luterański powstał w 1950 r. i liczy dziś 4 miliony członków w tym ponad 1700 duchownych (także kobiet) i teologów pracujących w przeszło 7000 parafii i stacji kaznodziejskich. Luteranizm na wyspie pojawił się za sprawą misjonarzy z Norwegii, którzy przybyli tam pod koniec lat 60. XIX w.

Mimo licznej społeczności wiernych, zorganizowanej struktury, własnych uczelni teologicznych i radia, Kościół malgaski mocno odczuwa skutki trudnej sytuacji społecznej i ekonomicznej kraju. Ponad 80% ludzi żyje tam w ubóstwie. Niewydolny jest system opieki zdrowotnej. Na milion mieszkańców przypada w szpitalach 5 łóżek do intensywnej terapii pacjentów, co wydatnie przełożyło się na liczbę zgonów podczas epidemii COVID-19.

Zapraszamy do przeczytania wywiadu z bp. Denisem Rakotozafy, zwierzchnikiem Malgaskiego Kościoła Luterańskiego.

Madagaskar: Zrównoważony rozwój dla rosnącego Kościoła