Modlitwa o Nigerię

Dziękujemy za mieszkających w Nigerii luteran, za ich  świadectwo wiary, determinację, by poprzez edukację, ewangelizację i misję głosić Jezus Chrystusa innym mieszkańcom tego kraju.

11 grudnia 2022 – modlitwa o Nigerię

Boże miłości i pokoju, chcemy dziękować Tobie za to, że gromadzisz nas we wspólnocie luteran z całego świata i dajesz nam możliwość modlitwy i łączności z tymi, którzy podobnie jak my potrzebują Twojego wsparcia.

Dzisiaj nasze myśli są przy Nigerii, kraju, który targany jest wojnami religijnymi, przemocą, chorobami, a życie jego mieszkańców często jest w niebezpieczeństwie. Prosimy byś otoczył Nigeryjczyków swoją opieką, pomógł im zakończyć istniejące konflikty i uczył jak wspólnie działać dla pokoju. Daj ukojenie tym, którzy stracili swoich bliskich i wspieraj chorych oraz umierających.

Dziękujemy za mieszkających w Nigerii luteran, za ich  świadectwo wiary, determinację, by poprzez edukację, ewangelizację i misję głosić Jezus Chrystusa innym mieszkańcom tego kraju. 

Prosimy Cię o Twoją uzdrawiającą łaskę, która przemienia ludzkie serca i budzi w nich nadzieje. Udzielaj swojego Ducha luteranom i luterankom w Nigerii, wspieraj ich działania i otaczaj błogosławieństwem.

Prosimy Cię przez Jezusa Chrystusa, Amen.

Sytuacja w Nigerii

Nigerię (Federalną Republikę Nigerii) zamieszkuje 220 milionów ludzi. Jest to najliczniej zaludnione państwo Afryki, w którym występuje ok. 250 różnych grup etnicznych.

Nigerię rozdziera zbrojny konflikt z islamskimi ekstremistami z Boko Haram. W kraju szerzy się bandytyzm: napady, rabunki, porwania, zaś u wybrzeży piractwo. Służby mundurowe wymuszają nieuprawnione opłaty od kierowców i przechodniów. Dramatycznie niski poziom dostępu do usług medycznych skutkuje stałym zagrożeniem epidemiami: malarii, HIV, tyfusu, żółtej febry czy żółtaczki.

Chrześcijaństwo wyznaje blisko połowa mieszkańców kraju. Z tego 37% stanowią protestanci.

W Nigerii są dwa Kościoły luterańskie:

Luterański Kościół Chrystusowy w Nigerii liczy dwa i pół miliona wiernych. Jest to liczna i bardzo energiczna wspólnota. Kościół podzielony jest na 9 diecezji i ponad dwa tysiące parafii. Posiada własny uniwersytet, profesjonalny szpital. W ramach struktur kościelnych funkcjonują wydziały edukacji oraz misji i ewangelizacji. Zwierzchnikiem tego Kościoła jest abp Panti Filibus Musa, prezydent Światowej Federacji Luterańskiej.

Kościół Luterański Nigerii skupia 121 tysięcy wiernych i działa w obrębie 13 diecezji.

zdj. FB Luterańskiego Kościoła Chrystusowego w Nigerii