Modlitwa o Peru

Dzisiaj zwracamy się do Ciebie w modlitwie, prosząc o Twoje błogosławieństwo nad Peru oraz nad wspólnotą luteran w tym kraju.

 

10 września – modlitwa o Peru

Kochany Boże, dziękujemy Ci za piękny kraj jakim jest Peru i za jego mieszkańców, którzy stanowią barwną mozaikę kultur, wierzeń i nadziei. Dzisiaj zwracamy się do Ciebie w modlitwie, prosząc o Twoje błogosławieństwo nad Peru oraz nad wspólnotą luteran w tym kraju.

Wspominamy trudne chwile, jakie przeżyło Peru w przeszłości, w wyniku konfliktów zbrojnych, które przyniosły wiele cierpienia i strat. Dziękujemy Ci za obecny spokój i nadzieję, która kształtuje przyszłość tego narodu. Prosimy Cię, abyś kontynuował swoją opiekę nad Peru, pomagając w dążeniu do poprawy warunków życia i pokoju wewnętrznego.

Wspieramy modlitwą wszystkich mieszkańców Peru. Prosimy o Twoje błogosławieństwo dla tych, którzy dążą do budowania sprawiedliwości, pojednania i miłości. Niech Twoje światło prowadzi ich w tej drodze.

Zwracamy się także z prośbą o błogosławieństwo dla Kościoła Luterańskiego Peru. Dziękujemy za tę wspólnotę, która od wielu lat świadczy o Twojej miłości i łasce. Prosimy o siłę dla luteran i luteranek w Peru, aby mogli kontynuować pracę na rzecz sprawiedliwości społecznej, ochrony środowiska i zachowania demokratycznych wartości.

Niech Twoja łaska spocznie na Peru, niechaj prowadzi ten kraj ku lepszej przyszłości pełnej nadziei i pokoju. Wszystko to składamy w Twoje imię, Boże wszechmogący. Amen.

Sytuacja w Peru

Peru jest krajem rozwijającym się, zamieszkiwanym przez przeszło 33 miliony mieszkańców. Od 1980 r. wstrząsały nim konflikty zbrojne wywoływane przez partyzantkę Świetlistego Szlaku i Tupaca Amaru. W walkach zginęło 70 tys. ludzi. Obecnie kraj cieszy się spokojem wewnętrznym i mimo zadłużenia wkracza na drogę polepszenia warunków życia swoich obywateli.

Ponad 91% mieszkańców historycznej krainy Inków to chrześcijanie. 15,6% to protestanci. Na tle innych krajów południowoamerykańskich w Peru jest najniższy odsetek ateistów (1,4%).

Kościół Luterański Peru liczy 1200 wiernych. Został założony w 1924 roku przez niemieckich misjonarzy towarzyszących emigrantom. Obecnie nabożeństwa prowadzone są zarówno po hiszpańsku jak i po niemiecku. Kościół od wielu lat działa na rzecz praw człowieka, solidarności z uchodźcami z Wenezueli, przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć, ochrony lasów deszczowych Amazonii i obrony demokracji w Peru.

zdj. FB Iglesia Luterana del Perú