Modlitwa o pokój w Giżycku

Ekumeniczna modlitwa o pokój w Ukrainie odbyła się 27 lutego w Giżycku.

W modlitwie uczestniczyły wszystkie wyznania z Giżycka. W pieśni poprowadziły nas chóry parafii grekokatolickiej i chór parafii ewangelicko-augsburskiej.

Dzięki hojności ludzi zgromadzonych w kościele udało się zebrać ofiarę wysokości 7893 zł na pomoc dla braci i sióstr z Ukrainy. P

ieniądze zostały przekazane dla Oddziału Mazurskiego Związku Ukraińskiego w Polsce.

Dziękujemy że mogliśmy być razem w modlitwie.