Modlitwa o Kongo

Łączymy się z naszymi siostrami i braćmi w Republice Konga.

18 grudnia 2022 – modlitwa o Kongo

Wszechmogący, Trójjedyny Boże,

Pragniemy dziś wznieść naszą modlitwę do Ciebie, bo wiemy, że nie zostawiasz w potrzebie tych, którzy Ci ufają. Łączymy się z naszymi siostrami i braćmi w Republice Konga, która rozdarta jest wewnętrznymi konfliktami, w których giną ludzie. Wielu cierpi z powodu ran, chorób i samotności po utracie bliskich, którzy znaleźli się w nieodpowiednim miejscu w nieodpowiednim czasie. Brak perspektyw na lepsze jutro, wypędzenia i wszechobecna przemoc to powód smutku i łez.

Wierzymy jednak, że Ty jesteś w stanie zmienić serca i umysły ludzkie. Ty jesteś w stanie wyciągnąć każdego człowieka, nawet z najgłębszej przepaści. Dlatego prosimy Cię spraw, aby Twój duch połączył to co rozdarte i skłócone, aby tam w Republice Konga, pomimo różnic etnicznych wszyscy poznali że są braćmi i siostrami, dla których pokój, a nie walka jest jedyną szansą na normalne szczęśliwe życie.

Otwórz ich serca na przyjęcie Twojego Słowa, bo z Niego rodzi się wiara, tak bardzo potrzebna, zwłaszcza tam gdzie człowiek czuje się zastraszony, zagubiony i nie widzi sensu dalszego życia.

W Tobie jest ratunek, dlatego prosimy Cię błogosław i prowadź do pokoju i radości w Tobie. Amen.

Sytuacja w Republice Konga

Republikę Konga zamieszkuje ponad 200 grup etnicznych liczących razem ponad 100 milionów ludzi. Jest on rozdarty wewnętrznymi zbrojnymi konfliktami. Na terenie całego kraju obecna jest przestępczość, wiele miejsc terroryzowanych jest przez zbrojne bandy rebeliantów. Z raportu Norweskiej Rady ds. Uchodźców wynika, że 5,5 mln osób w całym kraju jest przesiedlonych, a milion stara się o status uchodźcy w innych krajach. 27 mln cierpi z powodu głodu.

Około 80% mieszkańców kraju to chrześcijanie, protestanci stanowią ponad 18 %.

Kościół Ewangelicko-Luterański w Kongu liczy blisko 113 tysięcy wiernych w 5 diecezjach. Powstał na początku lat 60. z inicjatywy osób, które słuchały studiów biblijnych emitowanych przez ówczesne Radio Głos Ewangelii w Addis Abebie w Etiopii. Podczas gdy powstawały pierwsze parafie i tworzyła się struktura Kościoła, część duchownych pochodziła z Tanzanii, a przyszli duchowni byli kształceni także w tym kraju. W 1980 roku Kościół został oficjalnie zarejestrowany. Ze względu na sytuację polityczną bardzo trudno jest zebrać poprawne statystyki dotyczące liczby członków Kościoła. Podczas wojny domowej i jej następstw wiele osób zostało zabitych lub przesiedlonych, a wielu nadal ukrywa się w buszu bez schronienia, opieki medycznej i zaopatrzenia.