Modlitwa o Stany Zjednoczone

26 listopada – modlitwa o Stany Zjednoczone

Łaskawy i dobry Boże! Dziękujemy Ci dzisiaj w sposób szczególny za nasze Siostry i Braci z Kościoła Luterańskiego w Stanach Zjednoczonych. Dziękujemy za ich otwartość oraz zaangażowanie na rzecz służby bliźniemu. Wybrałeś ich sobie na swoje narzędzie, a oni wiernie realizują swoje powołanie, niosąc nieocenioną pomoc ludziom potrzebującym, poszkodowanym i społecznie wykluczonym.

Prosimy Cię dzisiaj o Twoje błogosławieństwo dla ich codziennych działań. Otaczaj ich opieką i bezpiecznie przeprowadzaj przez różnego rodzaju trudy i doświadczenia. Prosimy Cię również o to, byśmy, patrząc na dobre świadectwo innych, mogli wyciągać właściwe wnioski i wszyscy uczyli się takiego zaangażowania na rzecz Twojego Kościoła i ludzi, którzy żyją obok nas. Byśmy doceniając to, co mamy, potrafili i chcieli dzielić się z potrzebującymi. Uwrażliwiaj nasze serca na drugiego człowieka, byśmy niezależnie od tego, co nas dzieli, potrafili kształtować między sobą dobre relacje ponad podziałami. Powierzamy się Twojej opiece w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.

Sytuacja w Stanach Zjednoczonych

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej zamieszkuje przeszło 332 miliony ludzi. Od swojego zarania państwo amerykańskie jest ojczyzną wolności. Pierwsza poprawka do amerykańskiej konstytucji gwarantuje wolność sumienia przy jednoczesnym zakazie ustanawiania w kraju jakiejkolwiek religii państwowej. Bez mała połowa Amerykanów to protestanci – głównie denominacji ewangelikalnych; tym samym, Stany to kraj o największej liczbie protestantów na świecie. Aż 23% Amerykanów deklaruje się jako niewierzący.

Kościół Ewangelicko-Luterański w Ameryce liczy ponad 3,5 miliona wiernych w przeszło 8700 parafiach. Jest to największy Kościół luterański w USA i jedyny należący do ŚFL. Podzielny jest na 9 regionów. Jest to wspólnota liberalna, zróżnicowana i nowoczesna. Kościół angażuje się w liczne działania charytatywne i misyjne, obejmujące m.in. pomoc humanitarną, wsparcie dla ubogich i bezdomnych, edukację i działania na rzecz równości płci. Kościół działa w przestrzeni publicznej wspierając inicjatywy związane z prawami człowieka, sprawiedliwością społeczną i klimatyczną.

zdj. Christ the King Lutheran Church