Modlitwa o Surinam

Odwieczny Panie dziś chcemy prosić Ciebie o Kościół w Surinamie.

17 września – modlitwa o Surinam

Wszechmogący Boże, łaskawy Panie, Ty, który stworzyłeś świat. Przychodzimy dziś przed Twój majestat z wdzięcznością za to, że obdarzasz nas ludzi rozlicznymi darami, które winny służyć nam ku budowaniu jedności i pokoju. Żyjąc na różnych długościach i szerokościach geograficznych możemy odkrywać, że żadnego skrawka ziemi nie pozostawiłeś bez dóbr, które mogą służyć ludności zamieszkującej ziemię.

Nawet ten niewielki skrawek świata, najmniejszy kraj Ameryki Południowej – Surinam, obdarzyłeś rozlicznymi darami ziemi. To tam położyłeś źródła boksytu, złota i ropy naftowej. Tam zasadziłeś tropikalną puszczę, która jest również bogactwem dla tamtejszej ludności. To tam miejsce życia znalazło wiele gatunków zwierząt, w których możemy dostrzegać bogactwo stworzonego świata i Twoją potęgę Boże.

Odwieczny Panie dziś chcemy prosić Ciebie o Kościół w Surinamie, o wszystkich chrześcijan tam żyjących. Powierzamy Tobie również pozostałą ludność tego najmniejszego południowoamerykańskiego kraju. Chroń mieszkańców Surinamu od konfliktów i napięć. Pozwól im się spokojnie rozwijać w oparciu o to, czym Panie ich obdarowałeś, a wszystkim, którzy Cię jeszcze nie poznali pozwól odnaleźć drogę do Ciebie. Drogę zbawienia, którą odnajdujemy w Synu Twoim, Jezusie Chrystusie.
Amen.

Sytuacja w Surinami

Kraj zamieszkuje niewiele ponad 3 miliony ludzi. Podstawą gospodarki kraju jest wydobycie ropy naftowej, złota i boksytów. Ogromnym deficytem infrastrukturalnym jest brak komunikacji drogowej. Przez kraj przebiegają zaledwie cztery utwardzone drogi. Mimo pokusy szybkiego wzrostu państwo w sposób odpowiedzialny postawiło na ochronę przyrody. W 1998 roku utworzono największy chroniony obszar lasów deszczowych liczący 1,6 miliona hektarów. Park został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Ponad ¼ mieszkańców dawnej holenderskiej kolonii to protestanci – głownie zielonoświątkowcy i Bracia Morawscy. Ponad 23% ludności wyznaje hinduizm. Na trzecim miejscu, co do liczebności, znajdują się rzymscy katolicy, na czwartym muzułmanie. Bez mała 9% mieszkańców deklaruje się jako osoby niewierzące lub bezreligijne.

Kościół Ewangelicko-Luterański w Surinamie liczy 4000 wiernych. Założony w 1741 roku przez właścicieli plantacji trzciny cukrowej i innych produktów rolnych, Kościół Ewangelicko-Luterański w Surinamie składa się dziś z wiernych ze wszystkich warstw społecznych, o różnym pochodzeniu narodowym i etnicznym. Działa na rzecz sprawiedliwości i integracji ludzi z różnych środowisk kulturowych i rasowych.

zdjęcie: ELKS