Modlitwa o Tajwan

Dziękujemy Ci za Kościoły luterańskie w Tajwanie i za ludzi, którzy tworzą te wspólnoty.

28 maja – modlitwa o Tajwan

Boże Ojcze, dziękujemy Ci za Twoją łaskę, którą nam dajesz i za miłość, którą nas otaczasz. Jesteśmy wdzięczni za Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał, aby dać nam życie wieczne.

Dziękujemy Ci za Kościoły luterańskie w Tajwanie i za ludzi, którzy tworzą te wspólnoty. Prosimy Cię, abyś prowadził ich swoim Duchem Świętym i pomagał naśladować Chrystusa każdego dnia.

Błogosław parafie i duszpasterzy, aby odważnie głosili Twoje Słowo i gotowi byli zawsze nieść pomoc potrzebującym. Niech wiara Tajwańczyków będzie żywa i owocna. Prowadź i nas swoją drogą, abyśmy potrafili rozpoznawać Twoją wolę.

Prosimy Cię również, abyś błogosławił Tajwanowi i jego mieszkańcom. Niech pokój, sprawiedliwość i miłość będą powszechne w tym kraju, a ludzie z różnych wyznań i kultur żyją w harmonii i wzajemnym szacunku.

Daj nam siłę i odwagę, abyśmy zawsze pozostawali wierni Twojej woli i naśladowali Chrystusa w naszym codziennym życiu. Amen.

Sytuacja na Tajwanie

Wyspa jest krajem bezpiecznym, przyjaznym i życzliwym dla obcych. Doskonała kondycja gospodarcza plasuje Tajwan wśród azjatyckich tygrysów. Niestety w ciągu ostatnich lat notowany jest coraz silniejszy nacisk polityczny i prowokacje Chin, a co za tym idzie niepewność utrzymania pokoju bowiem Chińska Republika Ludowa uważa Tajwan za swoją zbuntowaną prowincję.

Wyspę zamieszkuje ponad 23,5 mln mieszkańców. Wiodącymi wyznaniami są taoizm, konfucjanizm oraz buddyzm. Chrześcijaństwo wyznaje zaledwie 7,4% mieszkańców.

Na wyspie funkcjonują 3 Kościoły luterańskie będące członkami Światowej Federacji Luterańskiej.

Tajwański Kościół Luterański liczy przeszło 11 tysięcy wiernych. Prowadzi 40 parafii oraz 40 różnego rodzaju punktów ewangelizacyjnych i kantoratów. Od 1999 r. ordynuje kobiety. W Tajpej znajduje się seminarium teologiczne kształcące duchownych. Szeroko współpracuje z innymi chińskimi Kościołami na kontynencie.

Luterański Kościół Tajwanu liczy niespełna 2 tys. wiernych. Założony przez trzech fińskich misjonarzy w 1956 r. Od 1977 posiada samodzielność administracyjną.

Luterański Kościół Republiki Chińskiej liczy niespełna 600 wiernych. Korzeniami tkwi on w misji zapoczątkowanej przez Norwegów. W latach 50. ewangelista z Hong Kongu zaczął pracę misyjną w Tajpej. Od 1985 r. Kościół jest samodzielną jednostką administracyjną.

zdj. LWF/Albin Hillert