Modlitwa o Tanzanię

Prosimy Cię, miej w opiece Ewangelicko-Luterański Kościół Tanzanii, a także wszystkich mieszkańców Tanzanii.

27 March 2022, Moshi, Tanzania: Congregants arrive at church for Sunday service in the Moshi Lutheran Cathedral, in the Evangelical Lutheran Church in Tanzania’s northern diocese. Photo: LWF/Albin Hillert

22 stycznia 2023 r. – modlitwa o Tanzanię

Wszechmogący Boże, dziękujemy za świat, który stworzyłeś oraz ludzi, którzy żyją na tej ziemi. Dziękujemy, że uczyniłeś nas tak wyjątkowymi i różnorodnymi, dzięki czemu możemy się od siebie uczyć i dzielić doświadczeniami.

Dzisiaj nasze myśli biegną do Tanzanii, kraju w Afryce, który przede wszystkim boryka się z chorobami i ubóstwem. Dziękujemy, że powołujesz do działania luteran w tym kraju i inspirujesz przez Ducha Świętego do tego, by głosili Twoją Ewangelię, pomagali potrzebującym, leczyli chorych i rozwijali edukację.

Prosimy Cię, miej w opiece Ewangelicko-Luterański Kościół Tanzanii, a także wszystkich mieszkańców tego kraju. Ulecz żyjących tam chorych i cierpiących, pociesz ubogich, nakarm głodnych. Spraw, by dzięki wzajemnemu wsparciu życie w Tanzanii się poprawiało, a jej mieszkańcy byli prowadzeni przez Twoje Słowo.

Wysłuchaj nasz przez Jezusa Chrystusa. Amen

Sytuacja w Tanzanii

Republikę Tanzanii zamieszkuje przeszło 120 grup etnicznych i językowych, razem 54 miliony ludzi. Kraj uchodzi za umiarkowanie spokojny, incydentalnie występują w nim ataki terrorystyczne. Istotnym problemem są ogniska chorób tropikalnych (malaria), żółtaczki, AIDS czy gorączki krwotocznej (Ebola). Dość powszechnym zjawiskiem jest nadużywanie alkoholu i nagminna jazda po pijanemu, co prowadzi do licznych wypadków drogowych i potrąceń pieszych.

Chrześcijanie stanowią ponad 60 % mieszkańców, w tym blisko 30% to protestanci.

28 March 2022, Arusha, Tanzania: Chapel building at the Tumaini University Makumira, a higher learning institution of the Evangelical Lutheran Church in Tanzania. Photo: LWF/Albin Hillert

Ewangelicko-Luterański Kościół Tanzanii liczy blisko 8 milionów wyznawców. Należą doń ludzie różnych ras, a duchownymi są zarówno kobiety jak i mężczyźni posługujący w 26 diecezjach. Kościół jest żywą strukturą nakierowaną na misję Słowa i Sakramentów, ale również na pomoc potrzebującym. Cały Kościół czuje się odpowiedzialny za kluczowe projekty: niesienie pomocy ubogim, chorym na HIV czy opieka paliatywna nad osobami umierającymi. Istotnym kierunkiem działań Kościoła jest szeroko pojęta edukacja. Kościół Tanzanii prowadzi zarówno szkoły podstawowe, jak średnie oraz 6 college’ów.

zdjęcia: Światowa Federacja Luterańska