Modlitwa o Ziemię Świętą

Prosimy o błogosławieństwo i nieustanną opiekę nad naszymi Siostrami i Braćmi w wierze w Ewangelicko-Luterańskim Kościele w Jordanii i Ziemi Świętej.

26 lutego – modlitwa o Ziemię Świętą

Litościwy i miłosierny Boże miłujący grzesznika, Ty jesteś u źródeł naszej wiary, więcej, Ty sam jesteś źródłem, które w Jezusie Chrystusie stał się dla nas wodą życia, wodą żywą, a w chrzcie wodą odrodzenia.

Przychodzimy do Ciebie jako zagubieni i pogubieni, prosząc o błogosławieństwo i nieustanną opiekę nad naszymi Siostrami i Braćmi w wierze w Ewangelicko-Luterańskim Kościele w Jordanii i Ziemi Świętej. Dzięki Twojemu Objawieniu mówimy, że to miejsce i Ziemia święta, ale w Jezusie i poprzez Jezusa świętość Twoja otuliła cały świat i wszystkie jego zakątki. A jednak powracamy wciąż jako Kościół do tych miejsc, w których odsłaniałeś przed nami swoje Tajemnice i jak kochająca Matka okazywałeś wyrozumiałość i przebaczenia dla nas – błądzących i zdezorientowanych.

Prosimy Cię, abyś ochraniał swój Kościół w tej szczególnej Ziemi, który choć znikomy i o niewielkim wpływie, jest narzędziem Twojej Ewangelii w świecie rozbitym wojnami, niezrozumieniem i niszczycielskimi wyobrażeniami o doczesnej potędze imperiów. W Ziemi, gdzie okazywałeś swoją Moc i Potęgę, ale też cichą i delikatną siłę Łaski, stają naprzeciw siebie ludzie rozdzieleni wojskami, drutami kolczastymi, murami widzialnymi i niewidzialnymi.
Prosimy Cię, aby nasze Siostry i Bracia żyjący w głębokiej diasporze pośród chrześcijan innych tradycji i ludzi różnych religii, potrafili czerpać z Twojego Słowa i Sakramentów siłę, aby twórczo i wiarygodnie komponować melodię o przebaczeniu, pojednaniu i zrozumieniu.

Prosimy Cię o Twoją trzódkę, żyjącą pośród niepokojów na wzburzonym morzu świata, aby wytrwała przy Tobie i z Twoją pomocą była inspiracją oraz żywym świadectwem o Ewangelii Twojego Syna, a naszego Pana i Brata – Jezusa Chrystusa. Amen

Sytuacja:

Ewangelicko-Luterański Kościół w Jordanii i Ziemi Świętej liczy 2,5 tys. wiernych w sześciu parafiach.
Obejmuje terytorium Jordanii, Izraela i Autonomii Palestyńskiej. Kościół usilnie pracuje na rzecz pojednania zwaśnionych narodów: żydowskiego i palestyńskiego.
Kościół prowadzi szkoły, angażuje się w pracę diakonijną, zwłaszcza wśród uchodźców i osób, które doświadczyły przemocy ze strony sił zbrojnych Izraela. Celem wszystkich działań Kościoła jest budowanie lepszego jutra, zasypanie podziałów, życie bez nienawiści, nadzieja na przyszłość, która należy do młodych ludzi. W kulturze zdominowanej przez islam Kościół stara się wytyczać nową drogę równości i sprawiedliwości płci inwestując w rozwój i samodzielność kobiet.

zdjęcia z profilu FB Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła w Jordanii i Ziemi Świętej