Modlitwa o Zimbabwe

Boże, dziękujemy dzisiaj za siostry i braci w Zimbabwe, za błogosławieństwo dla głoszenia Ewangelii w ich kraju.

29 stycznia 2023 r. – modlitwa o Zimbabwe

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, podzieliłeś się z nami bogactwem Twojego świata, abyśmy sycili się jego obfitością i gasili pragnienie życiodajną wodą. Chcesz, abyśmy dbali o powierzone nam miejsca na tej ziemi, wszyscy żyli w wolności i odpowiedzialności przed Tobą. Jesteś dobry dla wszystkich ludów świata. Potwierdziłeś to w świadectwie Twego Syna, Jezusa Chrystusa.
Boże, dziękujemy dzisiaj za siostry i braci w Zimbabwe, za błogosławieństwo dla głoszenia Ewangelii w ich kraju. Jednocześnie z troską myślimy o przyszłości naszych sióstr i braci w Zimbabwe. Przyszłość ma swój początek nie jutro, ale tu i teraz. Tymczasem tu i teraz Zimbabwe przytłaczają wielorakie ciężary związane z historią ich plemion, przeszłością kolonialną i postkolonialną, autorytarnymi rządami. Ze współczuciem myślimy o krzywdach wyrządzonych niesprawiedliwym podziałem dóbr, marnowaniem szans na zmianę sytuacji w ich kraju.
Boże, przeprowadź siostry i braci w Zimbabwe przez to, czego doświadczają tu i teraz. Obdaruj radością chodzenia nowymi drogami prowadzącymi do rozwiązania tego, co wydaje się nierozwiązywalne. Daj siłę do niestrudzonego podejmowania codziennych wyzwań i obdaruj wiarą, że Ty błogosławisz każdej dobrej sprawie oraz każdemu dobremu działaniu. Amen

Sytuacja w Zimbabwe

Zimbabwe to państwo w Afryce Południowej. Szacuje się, że populacja tego kraju wynosi około 15 milionów ludzi. Zimbabwe ma 16 języków urzędowych. Kraj uzyskał niepodległość 18 kwietnia 1980 r. Zimbabwe ma jeden z najwyższych wskaźników alfabetyzacji w Afryce, wynoszący 91 proc. Kraj boryka się z epidemią HIV/AIDS, brakiem dostępu do opieki medycznej, bezrobociem, biedą, przemocą domową i wysoką inflacją.

Chrześcijaństwo jest główną religią, którą wyznaje ponad 80 proc. populacji. Pozostałe 20 proc. wyznaje islam, tradycyjne religie afrykańskie i judaizm.

Kościół Ewangelicko-Luterański w Zimbabwe został założony w 1903 roku przez misjonarzy ze Szwecji i afrykańskich ewangelistów z Natalu (RPA). Zaczęło się od pracy edukacyjnej, aby umożliwić konwertytom czytanie Biblii. Pierwszy duchowny Kościoła został wyświęcony w 1937 r. Od 1962 r. Kościół jest samodzielną organizacją.

Aktualnie Kościół liczy blisko 310 000 członków. Podzielony jest na trzy diecezje i 80 parafii, w których duchownymi są zarówno mężczyźni jak i kobiety. Zajmuje się działalnością diakonijną i edukacyjną. Kościół prowadzi dwie szkoły biblijne, w których kształcą się diakoni, świeccy liderzy i wolontariusze, także prowadzone są także rekolekcje i kursy doszkalające dla duchownych. Kościół administruje czterema szpitalami, z których dwa zostały wyznaczone przez rząd jako szpitale okręgowe, w jednym znajduje się również szkoła pielęgniarska. Kościół prowadzi cztery szkoły podstawowe i siedem szkół średnich. Dziewięć szkół posiada oddziały dla uczniów słabowidzących i niedosłyszących na poziomie szkoły podstawowej, średniej i średniej.

Przed Kościołem stoją takie wyznania jak: brak duchownych, personelu medycznego, epidemia HIV/AIDS, bezrobocie, bieda i wysoka inflacja.

zdjęcia: Światowa Federacja Luterańska