Modlitwa o Sierra Leone

Boże wierzymy, że masz pod swoją opieką również ludzi mieszkających w Sierra Leone

8 stycznia 2023 r. – modlitwa o Sierra Leone

Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci za Twoją wierność i błogosławieństwo, że ty pamiętasz, o każdym z nas, małym i dużym.
Boże wierzymy, że masz pod swoją opieką również ludzi mieszkających w Sierra Leone – „Lwich Górach”.
I chociaż ten lud w swojej historii doświadczył wielu ciężarów, w tym stał się źródłem niewolników, to Ty o nich pamiętasz i prowadzisz do Siebie.
Wierzymy, że wiele trudów, których doświadczają, mogą przynosić do Ciebie i w Tobie odnajdywać pokój.

Boże prosimy byś dał im poznać Twoją miłość i błogosławił pracę misyjną mieszkających tam chrześcijan, byś nadal pomnażał małą, ale dynamiczną społeczność luteran.
Daj im siłę i odwagę do bycia Twoimi świadkami w swoim kraju.

Prosimy również o błogosławieństwo, dla podnoszącego się po okresie wewnętrznych konfliktów państwa.
Daj mądrość rządzącym, by podejmowali służące mieszkańcom decyzje: zapewnili bezpieczeństwo, podnieśli poziom ochrony zdrowia i edukacji, dbali o rozwój gospodarczy, pielęgnowali wolność osobistą i religijną. Amen

Sytuacja w Sierra Leone

Kraj zamieszkuje 14 grup etnicznych językowych liczących ponad 6 milionów ludzi. Kraj jest niemal całkowicie pozbawiony fachowej opieki medycznej, stąd występują tam ogniska epidemiczne cholery, AIDS, tyfusu, żółtaczki oraz malarii. Brakuje podstawowej infrastruktury: dróg, mediów, elektryczności. Jednocześnie szerzy się przestępczość i bandytyzm.
Mimo, że ponad 63% ludności wyznaje islam, to wolność religijna w Sierra Leone jest respektowana, a wielkie religie żyją ze sobą w zgodnym sąsiedztwie.

Ewangelicko-Luterański Kościół w Sierra Leone liczy niewiele ponad 6 tysięcy wiernych skupionych w 27 parafiach. Kościół jest wielokulturową i wielojęzyczną, prężnie działającą misyjnie strukturą. Został założony w 1989 r. przez Sierraleończyka, który został luteraninem mieszkając w USA. Kościół rozwijał się dzięki wsparciu Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła w Ameryce, który pomógł  wykształcić pierwszych duchownych. Kościół skupia się przede wszystkim na służbie diakonijnej, pracy z kobietami i młodzieżą.