Nabożeństwa w TVP3 (luty 2021 r.)

Nabożeństwa ewangelickie w TVP3 o godz. 15.50 (luty 2021 r. )

7 lutego – kaplica w Bielsku-Białej (nabożeństwo ewangelicko-metodystyczne)

14 lutego – kościół Zbawiciela w Jeleniej Górze-Cieplicach

21 lutego – kościół w Rypinie (wyjątkowo o godz. 14.00)

28 lutego – kościół św. Mateusza w Łodzi