Nabożeństwo Ekumeniczne na Zlocie Kadry ZHP

17 sierpnia br. odbyło się nabożeństwo ekumeniczne na Zlocie Kadry Związku Harcerstwa Polskiego odbywającym się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZHP Perkoz koło Olsztynka. Prowadzili je ks. Łukasz Stachelek (KEA), Proboszcz Parafii w Olsztynie i ks. hm. Tomasz Kozłowski (KRK), Kapelan Zlotu.

20.08.2019

Związek Harcerstwa Polskiego jest największą polską organizacją harcerską, zrzeszającą blisko 110 tysięcy harcerek i harcerzy z całej Polski. Co dwa lata instruktorki i instruktorzy spotykają się na Zlocie Kadry – kilkudniowym spotkaniu, podczas którego zyskują inspirację do dalszej pracy wychowawczej. Zorganizowanie w jego ramach nabożeństwa ekumenicznego pozwala na rozwijanie postaw tolerancji, otwartości i budowania porozumienia opartego na dialogu. Zlotowe nabożeństwo było także inspiracją do wykorzystywania tej formy wspierania rozwoju duchowego harcerek i harcerzy niezależnie od ich przynależności konfesyjnej.

Zlotowe nabożeństwo jest kolejnym ekumenicznym przedsięwzięciem na szczeblu centralnym, w które zaangażowane jest ZHP. Od 1991 roku ZHP prowadzi ekumeniczną akcję przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju, w którą zaangażowane są tysiące polskich harcerek i harcerzy. Od 2010 roku Światło na pokładzie żaglowca ZHP Zawisza Czarny przekazywane jest szwedzkim, duńskim, litewskim i łotewskim skautom różnych wyznań, w tym luterańskim. W zeszłym roku, podczas Zlotu 100-lecia ZHP, również odbyło się nabożeństwo ekumeniczne, współprowadzone przez ks. Marcina Rayssa (Parafia Gdańsk-Sopot-Gdynia).

Nabożeństwo na Zlocie Kadry ZHP zgromadziło instruktorki i instruktorów pracujących na różnych szczeblach organizacji, wspierających w wychowaniu zuchy, harcerki, harcerzy, instruktorów i instruktorki. Nabożeństwo było również okazją do wspólnych pieśni, modlitwy i słuchania Słowa Bożego, którym służył nam ks. Łukasz Stachelek. Każdy uczestnik otrzymał teksty czytań z Biblii Warszawskiej, Biblii Tysiąclecia i nowego, ekumenicznego przekładu Pisma Świętego, co pozwoliło na pełniejsze poznanie Słowa Bożego, zainteresowanie problematyką ekumenizmu i pokazało kolejne możliwości wspierania w rozwoju duchowym i religijnym harcerek i harcerzy.

tekst: Helena Anna Jędrzejczak

zdjęcia: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Olsztynie