Nagroda Kościoła

Nagroda im. królewny Anny Wazówny przyznawana jest osobom i organizacjom z Polski i zagranicy szczególnie zasłużonym dla Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Wręczana jest corocznie w okolicach Święta Reformacji.

Celem nagrody jest uhonorowanie osób lub innych podmiotów, które poprzez zaangażowanie swojego wolnego czasu, umiejętności i środków dawali lub dają świadectwo swojej wiary, działali lub działają na rzecz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, kierując się chrześcijańską miłością, która nie zna granic, a także do promowania i inspirowania działań służących nawiązaniu i pogłębieniu współpracy międzynarodowej.

Nagrodzeni:

 

Rok 2021

Laureatem Nagrody Kościoła w 2021 r. została Fundacja Anna w Gostkowie. Kapituła przyznając nagrodę doceniła działalność fundacji, która powstała w 2016 r. w celu ratowania cmentarza ewangelickiego dawnych mieszkańców Gostkowa i okolicznych miejscowości. Kapituła podkreśliła, że w Polsce działa wiele organizacji i osób fizycznych, które zajmują się ochroną starych cmentarzy, którym należy również podziękować za opiekę nad ewangelickimi cmentarzami. Nagroda została wręczona w Warszawie, 10 września podczas konferencji, na którą prócz laureatek, zostały zaproszone organizacje i osoby działające na rzecz ochrony cmentarzy,  zrzeszone w Inicjatywie „(Nie)zapomniane cmentarze”.

W laudacji przypomniano, że „Fundacja Anna w Gostkowie od 2016 r. prowadzi działania rewitalizacyjne cmentarza w Gostkowie, przywracając temu miejscu utracona godność. Decyzja założycielki fundacji, Angeliki Babuli o nabyciu gruntu i zaangażowani się w ratowanie cmentarza ewangelickiego jest ewenementem w skali kraju. Osoby skupione wokół fundacji konsekwentnie angażują swój czas, środki oraz energię, troszcząc się o upamiętnienie tego miejsca pochówku przedwojennych mieszkańców Dolnego Śląska. Nie tylko rewitalizowane są groby, alejki i całe otoczenie cmentarza, lecz także działacze Fundacji Anna w Gostkowie starają się budować mosty między ludźmi z różnych pokoleń, o różnym pochodzeniu, wyznaniu czy narodowości. Działalność edukacyjna fundacji jest niezmiernie ważna. Dzięki staraniom członków fundacji, młodzież z całego województwa odwiedza Gostkowski cmentarz, poznając historię ziemi, na której mieszka i zyskuje wrażliwość wielkiego bogactwa kulturowego Śląska. Przy okazji rewitalizacji cmentarza udało się odtworzyć atmosferę sprzyjającą spotkaniom polsko-niemieckim, które skutkują budowaniem pojednania między oboma narodami na najbardziej elementarnym, międzyludzkim poziomie”.

Rok 2020

Laureatem Nagrody Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce w roku 2020 został Związek Ewangelickich Kobiet w Niemczech (Evangelische Frauen in Deustschland – EFiD), który przez blisko 40 lat włączał się w projekt wspierający Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” działając w ten sposób na rzecz polsko-niemieckiego pojednania. Z uwagi na pandemię koronawirusa nagrodę wręczono 21 listopada 2020 r., podczas odbywającej się online jesiennej sesji Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

W laudacji podkreślono, że „Nagroda Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce im. Anny Wazówny dla Związku Ewangelickich Kobiet w Niemczech jest wyrazem wdzięczności i uznania za prowadzenie projektu, który angażował setki najpierw młodych ludzi, a potem kobiet z różnych części Niemiec. To wyraz szacunku, dla tych, którzy trwali w przekonaniu, że systematyczna praca i nawiązywanie pojedynczych przyjaźni oraz udzielanie pomocy może zmienić międzyludzkie relacje i budować to, co zniszczyła wojna. To podziękowanie dla osób, które poświęcały swój wolny czas i środki, aby budować pojednanie pomiędzy naszymi narodami, aby składać świadectwo swej wiary i ewangelickiego rozumienia odpowiedzialności.
Wierzymy, że to świadectwo pozostanie na stałe w naszej pamięci i przyczyni się do łamania uprzedzeń i stereotypów w naszych społeczeństwach, budowania nowych relacji oraz wzmożenia naszych wspólnych wysiłków na rzecz pokoju i współpracy w Europie, czego wyrazem jest statuetka Nagrody Razem”.

Projekt oficjalnie zakończono w 2015 r. i okazał się być najdłużej prowadzonym projektem na rzecz polsko-niemieckiego pojednania. Szersze informacje dotyczące projektu dostępne na stronie internetowej.

Rok 2019

Laureatem Nagrody Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce w roku 2019 zostało Stowarzyszenie Zeichen der Hoffnung – Znaki Nadziei. Znaki Nadziei to instytucja, która powstała w 1977 roku z inicjatywy ewangelickich chrześcijan. Postawiła ona sobie za cel niesienie pomocy materialnej i niematerialnej ofiarom – byłym więźniarkom i więźniom niemieckich, nazistowskich obozów koncentracyjnych w Polsce. Działo się to w czasach, gdy zagojenie ran po drugiej wojnie światowej wydawało się niemożliwe, a po stronie niemieckiej brak było gotowości do oficjalnego zadośćuczynienia dla polskich i innych wschodnioeuropejskich ofiar epoki nazistowskiej. Przez swoje działania inicjatorzy i członkowie stowarzyszenia chcieli przekazać znak pojednania i porozumienia ofiarom nazizmu. Chcieli pokazać, że w Chrystusie wszystko jest możliwe i nawet oddalone narody mogą odnaleźć drogę do siebie. Dzięki współpracy z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w RP oraz Polską Radą Ekumeniczną otoczono opieką setki osób, które w jesieni życia otrzymywały regularną pomoc i opiekę. W ramach tej działalności funkcjonował z sukcesem projekt „obiady na kółkach”, w ramach którego rozwożono seniorom ciepłe posiłki. Minione lata, to także projekt wolontariatu młodzieży z Niemiec realizowanego m. in. w parafiach ewangelickich w Krakowie i Wrocławiu. Ten projekt miał znaczący wpływ na wzajemne postrzeganie Polaków i Niemców oraz przełamywanie stereotypów. W zasadzie poza inicjatywą Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (Akcja Znaku Pokuty – Służby dla Pokoju) jest to największe tego typu dzieło powojennego pojednania między narodami ponad żelazną kurtyną, które przetrwało próbę czasu oraz przyczyniło się do spotkania w zjednoczonej Europie.

Nagrodę wręczył prezesowi stowarzyszenia ks. Hermannowi Düringerowi, bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Miało to miejsce 31 sierpnia 2019 r., podczas polsko-niemieckiego nabożeństwa ekumenicznego na rzecz pokoju i pojednania, zorganizowanego w związku z 80. rocznicą wybuchu drugiej wojny światowej.

Rok 2018

Laureatem Nagrody Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce w roku 2018 została Komisja ds. polskich Kościoła Protestanckiego w Holandii (Landelijke Werkgroep Kerkelijke Contacten Nederland-Polen) za działania duszpasterskie i pomoc materialną parafiom oraz członkom Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce w okresie komunizmu. Nagrodę odebrali przedstawiciele Komisji, 14 października 2018 r. w kościele św. Mateusza w Łodzi, podczas jesiennej sesji Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Rok 2017

Laureatem pierwszej Nagrody Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, przyznanej w 2017 roku, został Kościół Luterański w Szwecji za akcję pomocy humanitarnej niesionej Mazurom po II wojnie światowej. Nagroda została wręczona 27 października 2017 r. podczas Uroczystej Sesji Jubileuszowej w Zamku Królewskim. Odebrała ją prymas Szwecji abp Antje Jackelen.

Osoba patronki nagrody w szczególny sposób wiąże się z pierwszym laureatem, którym został Kościół Luterański w Szwecji. Akcja charytatywna, realizowana przez Kościelną Pomoc Mazurom utworzoną przez Kościół Luterański w Szwecji miała na celu przede wszystkim zaradzenie klęsce głodu i polegała na wsparciu żywnością, odzieżą, udzielaniu pomocy medycznej i duszpasterskiej.
Pomoc humanitarna przekazywana była bez względu na wyznanie, narodowość i płeć. Zbierane w szwedzkich parafiach ofiary wyrażały współczucie dla bezgranicznej biedy ówczesnych Mazur. Niektórych organizatorów pomocy spotkały prześladowania ze strony organów bezpieczeństwa komunistycznych władz PRL.

laudacjanagrodakosciola2017

O Nagrodzie:

W powojennej historii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce wiele osób i podmiotów niosło pomoc w sytuacjach kryzysowych, składając równocześnie świadectwo swojej wiary. Taka służba dla drugiego człowieka i Kościoła nie powinna zostać zapomniana, dlatego właśnie ustanowiona została Nagroda Kościoła im. królewny Anny Wazówny, siostry króla Zygmunta III Wazy, wszechstronnie wykształconej ewangeliczki, która mimo własnego cierpienia niosła pomoc potrzebującym.

Nagrodę stanowi statuetka autorstwa rzeźbiarza i malarza Lubomira Tomaszewskiego pt. Razem, wykonana przez Fabrykę Porcelany AS Ćmielów.

Kapitułę Nagrody tworzą: bp Jerzy Samiec – zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce oraz cztery osoby wybrane przez Synod: bp Ryszard Bogusz, Izabela Główka-Sokołowska, Aldona Karska i bp Jan Szarek.

Statuetka Nagrody: Zdjęcie

Regulamin nagrody dostępny TUTAJ (aktualizacja styczeń 2022)

Decyzja Biskupa Kościoła w sprawie zmiany Regulaminu Nagrody Kościoła im. królewny Anny Wazówny z dnia 12 stycznia 2022 r.