Nagroda Kościoła 2019

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do Nagrody Kościoła im. królewny Anny Wazówny w roku 2019.

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko kandydata, jego dane kontaktowe oraz opis działalności uzasadniającej zgłoszenie kandydata. Jeden zgłaszający może zgłosić do nagrody nie więcej niż jednego kandydata.
Zgłoszeń należy dokonywać na adres:biskup@luteranie.pl lub Kościół Ewangelicko-Augsburski ul. Miodowa 21, 00-246 Warszawa, w terminie do dnia 1 lutego 2019 roku.
Nagroda im. królewny Anny Wazówny przyznawana jest osobom i organizacjom z Polski i zagranicy szczególnie zasłużonym dla Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Wręczana jest corocznie w okolicach Święta Reformacji.
Celem nagrody jest uhonorowanie osób lub innych podmiotów, które poprzez zaangażowanie swojego wolnego czasu, umiejętności i środków dawali lub dają świadectwo swojej wiary, działali lub działają na rzecz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, kierując się chrześcijańską miłością, która nie zna granic, a także do promowania i inspirowania działań służących nawiązaniu i pogłębieniu współpracy międzynarodowej.
O Nagrodzie:
W powojennej historii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce wiele osób i podmiotów  niosło pomoc w sytuacjach kryzysowych, składając równocześnie świadectwo swojej wiary. Taka służba dla drugiego człowieka i Kościoła nie powinna zostać zapomniana, dlatego właśnie ustanowiona została Nagroda Kościoła im. królewny Anny Wazówny, siostry króla Zygmunta III Wazy, wszechstronnie wykształconej ewangeliczki, która mimo własnego cierpienia niosła pomoc potrzebującym.
Do tej pory laureatami Nagrody zostali: Kościół Luterański w Szwecji (2017) oraz Komisja ds. polskich Kościoła Protestanckiego w Holandii (2018).
Nagrodę stanowi statuetka autorstwa rzeźbiarza i malarza Lubomira Tomaszewskiego pt. Razem, wykonana przez Fabrykę Porcelany AS Ćmielów.
Kapitułę Nagrody tworzą: bp Jerzy Samiec – zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce oraz cztery osoby wybrane przez Synod: bp Ryszard Bogusz, Izabela Główka-Sokołowska, Aldona Karska i bp Jan Szarek.
Regulamin Nagrody dostępny jest TUTAJ