Nagrody Diakonii Polskiej 2019

Janina Czudek została laureatką tegorocznej Nagrody Głównej „Miłosiernego Samarytanina”, przyznawanej przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Diakonię Polską). Nagrodę Specjalną otrzymało Diakonisches Werk Württemberg – Aktion „Hoffnung für Osteuropa”.

Diakonia Polska od 2007 r. przyznaje nagrody „Miłosiernego Samarytanina” w uznaniu za zaangażowanie na rzecz pracy diakonijnej, pomocy bliźniemu oraz za „samarytańskie serce”. Nagradzane są osoby lub instytucje w celu podkreślenia znaczenia współpracy z Diakonią Polską, Diakoniami diecezjalnymi lub parafialnymi.

W tym roku Diakonia Polska przyznała Nagrodę Główną oraz statuetkę „Miłosiernego Samarytanina” Janinie Czudek z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach. Laureatka przez wiele lat była zaangażowana w działalność na rzecz pomocy potrzebującym. W parafii aktywnie działała w ramach służby odwiedzinowej oraz angażowała się w dystrybucję pomocy humanitarnej, przekazywanej przez prywatnych darczyńców i instytucje charytatywne z Niemiec. Wraz z mężem, ks. Franciszkiem Czudkiem, dążyła do stworzenia placówki diakonijnej, która zapewniłaby pomoc osobom potrzebującym całodobowego wsparcia. Dzięki ich inicjatywie powstał Ewangelicki Dom Opieki „Arka” w Mikołajkach. „Przeznaczony dla osób w podeszłym wieku ośrodek zdążył na stałe wpisać się w mazurski krajobraz i do dnia dzisiejszego pozostaje świadectwem diakonijnej troski o bliźniego w potrzebie” – czytamy w laudacji dla laureatki. Janina Czudek została pierwszym dyrektorem tej placówki.

Wspierała też osoby z niepełnosprawnością, chore czy zmagające się z uzależnieniami. Z tą myślą z inicjatywy państwa Czudków powstały kolejne placówki diakonijne w Mikołajkach i pobliskiej Ukcie. „Działalność Pani Janiny Czudek przyczyniła się do rozwoju pomocy społecznej na całym obszarze Mazur. Przyznając statuetkę »Miłosiernego Samarytanina« Diakonia Polska wyraża Laureatce uznanie i wdzięczność za jej wrażliwość na potrzeby bliźnich i nieustanną gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi” – czytamy w laudacji.

Nagrodę Specjalną Diakonii Polskiej otrzymało w tym roku Diakonisches Werk Württemberg – Aktion „Hoffnung für Osteuropa” z siedzibą w Stuttgarcie. W ramach Akcji „Hoffnung für Osteuropa” („Nadzieja dla Europy Wschodniej”) wpierane są projekty lokalnych Kościołów i organizacji partnerskich, szczególnie w Europie Środkowo- i Południowowschodniej.

Dzięki współpracy z Diakonią Wirtemberską i akcją „Hoffnung für Osteuropa” Diakonia Polska mogła zrealizować szereg projektów pomocowych: FairCare (wsparcie dla polskich opiekunek osób starszych w Niemczech i propagowanie uczciwych warunków pracy), pomoc eurosierotom (dzieciom pozostającym w kraju pod nieobecność rodziców pracujących za granicą), organizacja obozów letnich dla ukraińskich dzieci dotkniętych konfliktem zbrojnym, wymiana windy w Ewangelickim Domu Opieki „Arka” w Mikołajkach. Przyznając Nagrodę Specjalną Diakonia Polska wyraża wdzięczność Diakonii Wirtemberskiej – Akcji „Hoffnung für Osteuropa” za współpracę i wsparcie projektów pomocowych.

Nagrody zostały wręczone podczas ekumenicznej Gali Ubi Caritas, która odbyła się 28 września w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy w Warszawie. Oprócz Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego swoje nagrody przyznały również organizacje charytatywne innych Kościołów: Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego oraz Eleos Kościoła Prawosławnego. Podczas Gali odbył się również koncert Beaty Bednarz.

Zobacz też: Nagroda Diakonii „Miłosierny Samarytanin”

Fotorelacja z Gali Ubi Caritas 2019 na stronie Diakonii Polskiej (fot. Mariusz Cieszewski, Michał Karski)

źródło: Diakonia Polska