Niedziela Europy Wschodniej

W niedzielę 10. marca 2019 w ewangelickiej parafii Antoniusa Corvinusa w Getyndze należącej do Kościoła Krajowego Hanoweru, z inspiracji byłego biskupa ks. Ralfa Koppe, jego żony Ilsy oraz p. Christie Reh miały miejsce obchody Niedzieli Europy Wschodniej (Osteuropasonntag).

18.03.2019

W tym roku tematem przewodnim niedzieli była Polska i Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP. Prelegentem ze strony Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce był Filip Lipiński, teolog ewangelicki, stypendysta Gustav-Adolf-Werk i doktorant na Uniwersytecie Lipskim.
Obchody rozpoczęły się nabożeństwem, w trakcie którego prelegent wraz z parafianami zaśpiewali po polsku pieśń „Ciągły niepokój na świecie” autorstwa Zofii Konaszkiewicz (Jasnoty), popularnej również w Niemczech, będącej jedną z najważniejszych pieśni chrześcijańskiego ruchu pacyfistycznego. W kazaniu ks. Ludger Gaillard podkreślił znaczenie przełomowych wydarzeń w historii Polski oraz przykłady heroicznych postaw św. Maksymiliana Kolbego oraz Ryszarda Siwca, którzy swoim postępowaniem zaprotestowali przeciwko totalitarnym praktykom reżimu hitlerowskiego i komunistycznego. Ks. Gaillard zwrócił również uwagę na obecną sytuację polityczną Polski i niebezpieczeństwa wynikające z łamania podstawowych praw konstytucyjnych. W modlitwie końcowej wierni prosili Boga o jego łaskę i wsparcie dla polskich ewangelików, o siłę dla dalszego rozwoju Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz o rychłe wprowadzenie w polskim Kościele luterańskim ordynacji kobiet. Kolekta z nabożeństwa przekazana została na rozbudowę centrum zborowego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Białymstoku.
Po nabożeństwie odbyła się prelekcja poprowadzona przez Filipa Lipińskiego o historii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce w czasach powojennych oraz o jego aktualnej sytuacji. Za przykład ukazujący burzliwe dzieje ewangelicyzmu w Polsce w XX wieku posłużyła Parafia Ewangelicko-Augsburska w Białymstoku, która mimo wojny, przesiedleń, trudnej sytuacji w czasach PRL aż do ostatecznego jej rozwiązania w roku 1979 zdołała powstać na nowo w 2002 i dzięki zaangażowaniu lokalnych ewangelików i lokalnego duszpasterza, ks. Tomasza Wigłasza stale zdobywa nowych wiernych.
Po prelekcji odbyła się dyskusja dotycząca sytuacji polskich ewangelików po II wojnie światowej, dotycząca zwłaszcza burzliwych dziejów diecezji mazurskiej.
Po nabożeństwie uczestnicy udali się na wspólny obiad.
tekst: Filip Lipiński