Niewielka świeca pozwala dokonać rzeczy wielkich

Inauguracja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom 2021.

W kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie zainaugurowano dziś Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.

To ekumeniczna i adwentowa akcja, w której od 22 lat łączą siły cztery charytatywne organizacje: Caritas Kościoła Rzymskokatolickiego, Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Diakonia Polska), Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Eleos Kościoła Prawosławnego.

Podczas inauguracji Dyrektor Generalna Diakonii Polskiej  Wanda Falk podkreśliła, że Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom nie pozwala na obojętność i przypomina o osobach potrzebujących, żyjących w trudnych warunkach i doświadczających choroby oraz cierpienia. Wśród potrzebujących są dzieci i młodzież, które „dzięki akcji zyskują równe szanse edukacyjne, nadzieję na lepszą przyszłość i pewny start w dorosłe życie”. Dyrektor Generalna nawiązała też do sytuacji pandemii oraz kryzysu na polsko-białoruskiej granicy, gdzie wiele osób, w tym rodzin z małymi dziećmi oczekuje na wsparcie. Poprosiła również, by szczególnie pamiętać o dzieciach, „które są ofiarami wojny, kataklizmów i niejednokrotnie doświadczają wielu nieszczęść. Pozbawione perspektyw, nadziei są bezsilne, żyją w strachu i ciągłym niebezpieczeństwie”. Na koniec Wanda Falk powiedziała: „Nie obawiajmy się, że możemy za mało. To, co błahe z pozoru może być początkiem zmian. Zapalmy więc w Adwencie tę niewielką świecę, by dla potrzebujących dzieci dokonać rzeczy wielkich!”.

Zastępca dyr. Caritasu Polska Małgorzata Jarosz-Jarszewska nawiązała do polskich tradycji wigilijnych: „Świeca i pusty talerz to dwa najważniejsze symbole wigilijnego stołu. Spędzając ten wieczór w rodzinie, poprzez tę świecę warto w tym roku pomyśleć o tych, którzy tych świąt nie mają, którzy są w bardzo trudnej sytuacji”.

Dyrektor Prawosławnego Metropolitalnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS ks. Doroteusz Sawicki zaznaczył, że „pomoc dzieciom udzielana jest w ekumenicznej jedności”. Zaznaczył, że nie jest ważne, jakiej religii czy wyznania jest potrzebujące dziecko, ponieważ ono w pierwszej kolejności jest Bożym dzieckiem. Zwrócił jednocześnie uwagę, że „akcja prowadzona jest rękoma zwykłych ludzi, bo zwykłe i codzienne są nasze potrzeby, bo „Bóg chce przez nas pomagać innym”.

W roku 2021 r. Diakonia Polska rozprowadzi w parafiach ewangelicko-augsburskich ponad 10 tysięcy świec. Pozyskane w ten sposób fundusze będą przeznaczone na projekty wspierające dzieci i młodzież w trudnej sytuacji życiowej – współfinansowanie obozów i kolonii, wspieranie świetlic środowiskowych, leczenie i rehabilitację, a także wyrównywanie szans edukacyjnych.

Zachęcamy do zapoznania się z promocyjnym materiałem, przygotowanym w Parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu. Prezes Diakonii bp Ryszard Bogusz wypowiada się na temat przesłania akcji, uczniowie z lekcji religii odpowiadają na pytania związane z pomaganiem najmłodszym.