Nowa płyta z kolędami „Śpiewajmy!”

Ukazała się płyta pt. „Śpiewajmy” z kolędami chóru ewangelickiego im. Oskara Kolberga z Piły.

Święta Bożego Narodzenia w Parafii Ewangelicko Augsburskiej w Pile były czasem finału „oczekiwania”. Prawdziwym wypełnieniem adwentu. W tym czasie doszło do ukazanie się pierwszej debiutanckiej płyty chóru ewangelickiego im. Oskara Kolberga z Piły pt. „Śpiewajmy”. Płyta została nagrana jesienią 2020 roku z uwzględnieniem reżimu sanitarnego i dzięki  zastosowaniu odpowiednich rozwiązań logistycznych.

Na płycie nagrano 9 kolęd i pastorałek, zaśpiewanych przez 24 chórzystów i chórzystek pod dyrekcją Natalii Karolak oraz jeden bonus track: „Anioł pasterzom mówił”, na pianino (aranż. Monika Różańska) i wokal (Natalia Karolak). Przy wydaniu płyty wsparcia udzielili: Diecezja Pomorsko-Wielkopolska, Urząd Miasta w Pile, Firma Studio K2 i miejscowa Rada Parafialna.

Chór ewangelicki im. Oskara Kolberga z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pile działa od marca 2013 roku i powstał z inicjatywy ks. Tomasza Woli, proboszcza parafii.
Swój pierwszy występ opierający się głównie na kanonach chórowych zanotował podczas majowego nabożeństwa konfirmacyjnego w 2013 roku w kościele w Pile. Pierwszy wyjazdowy występ miał miejsce w czerwcu 2013 r. z okazji 50-lecia poświęcenia kościoła Świętej Trójcy w Gorzowie Wielkopolskim, W 2014 roku chór wystąpił na Diecezjalnym Zjeździe Chórów Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej w Sopocie oraz na I Ekumenicznym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Pile, który wpisał się na stałe w cykl wydarzeń kulturalnych miasta. W przeglądzie tym uczestniczą każdego roku miejscowe chóry. W 2015 roku chór zadebiutował na III Ekumenicznym Przeglądzie Pieśni Wielkanocnej w Bydgoszczy, a już rok później wystąpił na Spotkaniu Chrześcijan Europy Środkowowschodniej w Budapeszcie. W 2019 roku odbył się występ chóru podczas „Nocy muzeów” w kościele ewangelickim św. Szczepana w Toruniu. Aktualnie chór liczy 24 osób (4 basy, 4 tenory, 8 altów, 8 sopranów) .