Nowa zwierzchniczka Diecezji Uppsala

W dniu 3 marca 2019 r. odbyła się konsekracja prof. Karin Johannesson na biskupa Diecezji Uppsala, Diecezji partnerskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.

06.03.2019

Bp Karin Joannesson zastąpiła na tym stanowisku bpa Ragnara Perseniusa, który od 2000 roku pełnił rolę Biskupa Diecezji.

Karin Johannesson urodziła się w 1970 r. w Filipstad. W 2010 roku została ordynowana na duchowną w diec. Karlstad. W 2002 roku obroniła tytuł doktora teologii na Uniwersytecie w Uppsali. Od 2003 roku była wykładowcą filozofii religii na wydziale teologicznym w Uppsali. Prowadzi wykłady z zakresu filozofii religii, teologii Marcina Lutra oraz duchowości. Lubi sport, a w szczególności narciarstwo biegowe. Jest regularnym uczestnikiem biegu Wazów (90 km. bieg narciarski, organizowany od 1922 roku na północy Szwecji).

Jako motto swojej służby Bp Karin Johannesson wybrała werset biblijny z listu ap. Pawła do Kolosan 1:28 „Chrystusa zwiastujemy”. Uzasadniając swój wybór, bp Johannesson pisze: Motto to odnosi się do nasz wszystkich. Zwiastujemy Chrystusa razem. Zwiastowanie Chrystusa było i jest zadaniem Kościoła przez wieki w ciągle zmieniającej się rzeczywistości. A to oznacza, że nie możemy ciągle działać w ten sam sposób. Żyjące i dające życie zwiastowanie Chrystusa wymaga ciągłości i odnowy, nieustannej reformacji, która nie kończy się aż do wieczności.

Żyjemy w społeczeństwie i kręgu kulturowym charakteryzowanym przez radykalną zmianę warunków, w których funkcjonuje religia, wiara i praktyki religijne. Niektórzy uczeni mówią, że żyjemy w czasach, gdzie dokonują się bardziej rewolucyjne zmiany niż w czasach XVI w. Reformacji. Dlatego jest to tak szczególnie ważne, abyśmy odkryli, jak możemy wiarygodnie mówić o Chrystusie w naszej rzeczywistości. Chrystus, którego wyznajemy, chce nam pomóc. Jezus, jest mistrzem kaznodziejstwa, który poszerza nasze horyzonty. Ewangelia mówi nam, jak Chrystus przemawiał. Mówił słowami, zapadającymi w pamięć, zwiastował na szczytach góry i na łodzi. Zwiastował poprzez swoje działania: kiedy leczył chorych, wyrzucał handlarzy ze świątyni i błogosławił dzieci. Zwiastował rękoma, spojrzeniem, łzami i ciszą. Opowiadał używając niesamowitych przykładów i pokazywał swoją wielkość nauczyciela, odważając się zaangażować w osobisty dialog z ludźmi, którzy zadawali mu trudne, życiowe pytania.

Karin Johannesson została konsekrowana przez Abp Kościoła Szwecji Antje Jackelen w asyście biskupów wspólnoty z Porvoo i kościołów partnerskich Diecezji Uppsala: Biskup June Osborne z Kościoła Walii, Bp Chemist Faindi z Ewangelicko-Luerańskiego Kościła w Zimbabwe, Bp Jerzego Samca z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce oraz Bp Sofie Pederson z Grenlandii.

Biskup Jerzy Samiec życzył nowej Biskup, aby z odwagą i radością pełniła swoją służbę, a w chwilach trudności, miała tą pewność, że Jezus jest przy niej razem z braćmi i siostrami w wierze, również z Polski. Biskup wyraził również nadzieję, że od tylu lat dobrze funkcjonujące partnerstwo znajdzie swoją kontynuację i rozwój również podczas okresu jej działalności na stanowisku Biskupa.

W przeddzień konsekracji nowej Biskup, Kościół w Szwecji zorganizował dla biskupów diecezjalnych oraz gości zagranicznych wykład i dyskusję panelową nt. Co powinniśmy uczyć? Teologia w edukacji chrześcijańskiej. Przykład Norwegii. Wprowadzeniem do dyskusji były wyniki badań przeprowadzone w parafiach norweskich.