Nowe perykopy biblijne

Synod naszego Kościoła w dniu 13 października br. przyjął uchwałę o wprowadzeniu od początku roku kościelnego 2018/2019 (czyli od 2 grudnia 2018 r.) nowych perykop liturgicznych i kazalnych.

Perykopy to fragmenty Pisma Świętego, które są odczytywane w naszych kościołach i na podstawie których wygłaszane są kazania. Polski system organizacji tekstów biblijnych opiera się na tak zwanych sześciu rzędach perykop, które tworzą sześć zestawów fragmentów Biblii przeznaczonych na sześć kolejnych lat. Pomysłodawcami takiego podziału tekstów były niemieckie Kościoły ewangelickie, a ostatnie zmiany w zestawach zostały wprowadzone w 1978 roku.

Od kilku lata, szczególnie w Niemczech, trwały prace nad stworzeniem znowelizowanego zestawu tekstów biblijnych, które są używane w kościołach. Efektem jest nowy zestaw perykop, który został ostatecznie przyjęty przez Kościoły ewangelickie w Niemczech w 2017 roku, a także zaadaptowany przez inne Kościoły w środkowej Europie. Uchwałę o wprowadzeniu nowych perykop przyjął również nasz Synod. 

Od pierwszej niedzieli Adwentu 2018 roku nasz Kościół będzie korzystał z nowych perykop liturgicznych i kazalnych. Do zestawu tekstów wprowadzono ok. 20 % nowych fragmentów Biblii. Więcej będzie tekstów kazalnych ze Starego Testamentu, jako podstawa kazania pojawią się m.in. Psalmy. W ciągu roku zauważymy również, że teksty kazalne będą bardziej zróżnicowane, nie będzie rocznych zestawów składających się na przykład z samych fragmentów Ewangelii czy listów apostolskich. 

Zgodnie z uchwałą Synodu do końca roku kalendarzowego 2018 w użytku pozostają̨ również dotychczasowe perykopy liturgiczne z 1978 r. Jest to związane z wcześniejszą publikacją, m.in. w „Z Biblią na co dzień 2018” dotychczasowych tekstów kazalnych i liturgicznych, które będą obowiązywać w grudniu 2018 roku. Nowe wydanie „Z Biblią na co dzień 2019” zawiera już zapisy zgodne z Uchwałą Synodu Kościoła z 13.10.2018 r. (nowe perykopy). 

Pełny zestaw nowych perykop biblijnych znajdziemy na stronie www.liturgika.pl. Zachęcamy do zapoznania się z nim, a przede wszystkim do aktywnego uczestnictwa w naszym życiu liturgicznym. 

„Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki (Iz 40,8).

Synodalna Komisja ds. Liturgii i Muzyki Kościelnej

Treść uchwały:

Na podstawie § 12 lit. b, f, i Regulaminu Zwierzchnich Władz Kościoła Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP uchwala, co następuje:

§ 1 Od początku roku kościelnego 2018/2019 wprowadza się do użytku liturgicznego nowe perykopy liturgiczne, opracowane przez Synodalną Komisję ds. Liturgii i Muzyki Kościelnej, zawarte w dokumencie: „Nowy porządek czytań liturgicznych i tekstów kazalnych” z dnia 2.10.2018 r. Są one wzorowane na perykopach przyjętych uchwałą Synodu Generalnego i Konferencji Biskupów Zjednoczonego Kościoła EwangelickoLuterańskiego Niemiec (VELKD) – „Beschluss zur Ordnung gottesdienstlicher Texte und Lieder” z 7 grudnia 2017 r., opublikowaną w „Amtsblatt Verfassung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands VELKD”, Band VII, Stück 32, nr 372 z 15 lutego 2018 r.. (z dostosowaniem do polskich realiów).

§ 2 Wejście do użytku liturgicznego oznacza, iż od 1. Niedzieli Adwentu roku kościelnego 2018/2019 będzie obowiązywać pierwszy rząd perykop, o których mowa w § 1.

§ 3 Do końca roku kalendarzowego 2018 w użytku pozostają̨ również dotychczasowe perykopy liturgiczne z 1978 r.

§ 4 Zobowiązuje się Radę Synodalną do przekazania „Nowego porządek czytań liturgicznych i tekstów kazalnych” do dnia 15 listopada 2018 r. duchownym w sposób zwyczajowo przyjęty, a świeckim poprzez publikację na stronie luteranie.pl.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.