Nowy numer Słowa i Myśli

„Słowo i Myśl. Przegląd Ewangelicki 2.0” Nr 2/2021 (137) poświęcony został kulturze ewangelickiej – sztuce, muzyce,  literaturze, zabytkom oraz różnym kulturowym osiągnięciom luterańskiej diaspory.

Najnowszy numer „Słowa i Myśli” poświęcony został kulturze ewangelickiej – sztuce, muzyce,  literaturze, zabytkom oraz różnym kulturowym osiągnięciom luterańskiej diaspory. W przedmowie redaktor naczelna periodyku prof. Małgorzata Grzywacz zaznacza, że kultura ewangelicka zawsze wyrasta z „troski o Kościół i obecność Chrystusa w naszym życiu”,  że na pewno wymaga dogłębnego przemyślenia i ukazywania jej różnorodności. I tym razem redaktor naczelnej udało się zaprosić do współpracy autorów, którzy pokazują tytułowe zagadnienie poprzez pryzmat własnych zainteresowań i doświadczeń.

W 137 numerze Słowa i Myśli zaprezentowana została działalność Ewangelickiego Stowarzyszenia Kultury  ocalającego pamięci o Matce Ewie, ewangelickiej diakonisie, założycielce miechowickiej „Ostoi Pokoju”, ośrodka dla wszystkich biednych i potrzebujących. To inicjatywa ludzi, którzy propagują nie tylko osiągnięcia Matki Ewy, ale także działalność innych ewangelików czy protestantyzmu na ziemiach polskich. W przeszłość przenosi nas także artykuł „Wschowski Syjon – miejsce do odkrycia” pokazujący dzieje ewangelickiego kościoła imienia Żłóbka Chrystusa we Wschowie, ale także współczesny wizerunek luterańskich miejsc na mapie tego miasta.

Zaprezentowany został dorobek ewangelickiego wydawnictwa „Głos Życia”, założonego w Katowicach przez ks. Tadeusza Szurmana (1954-2014), publikującego książki dotyczące śląskiego ewangelicyzmu także po śmierci swego założyciela. Mamy okazję poznać, jak powstała goleszowska ewangelicka orkiestra „Artis” koncertująca pod batutą Jean Claude’a Hauptmanna, dyrygenta, muzyka i goleszowianina z wyboru.  Do cyfrowych z kolei inicjatyw należy wydanie audiobooka „Pamiętnik matki i córki z 1863 roku”, który przenosi nas w czasy warszawskich ewangelików zaangażowanych w powstanie styczniowe oraz popowstaniowe represje. Poznajemy historię zjazdów ewangelickich przewodników, którzy od ponad 20 lat spotykają się w różnych  miastach propagując znajomość zabytków i symboli związanych z ewangelicyzmem. Możemy również poczuć się zachęceni do sięgnięcia po książki Lidii Czyż, luterańskiej pisarki z Wisły, która w swoich powieściach przedstawia historie prawdziwe, „z życia wzięte”, wartościowe i pouczające.

Nie mogło zabraknąć w najnowszym numerze stałych rubryk i tematów – w wędrówce po ewangelickich parafiach zatrzymujemy w Byczynie, niegdysiejszej ostoi luteranizmu na ziemiach polskich, „protestanckie światy” przenoszą nas do Bułgarii, gdzie protestanci odegrali ważną rolę w bułgarskim odrodzeniu narodowym. „Głos troski o Kościół i jego wzrost” – to duszpasterskie spojrzenie na naszą odpowiedzialność za Kościół, postrzeganą poprzez pryzmat korynckich doświadczeń apostoła Pawła, który w swoich listach przypomina o chrześcijańskiej jedności i obowiązkach wierzących wobec wspólnoty. Uzupełnieniem są refleksje na temat luterańskiej tożsamości –  teolog zastanawia się, jak wygląda nasza konfesyjna tożsamość w różny sposób chroniona w większościowo katolickim społeczeństwie. Na końcu numeru poznajemy dzieje kolejnej niezwykłej ewangelickiej diakonisy tym razem związanej z koszalińskim szpitalem – Berthy von Massow (1872-1945), która po latach znalazła swoje miejsce w kulturowej przestrzeni miasta.

Pomimo, że nasza uwaga zapewne w większości zdominowana została obecnie przez wydarzenia wojenne na Ukrainie, warto poświęcić przynajmniej jej część na lekturę pisma, które tym razem pokazuje cały wachlarz kulturowych osiągnięć konfesyjnej wspólnoty, siłę ich trwania oraz  różne formy przekazu ewangelickiej kultury. Autorzy pokazują różnorodne, w tym także cyfrowe, jej reinterpretacje, reinterpretacje ewangelickiej kultury opartej na wierze i odpowiedzialności za swój Kościół.

Współautorzy numeru: ks. Marcin Liberacki, ks. Grzegorz Brudny, dr Łukasz Barański, Artur Michalski, Marta Tatiana Małkus, dr Aneta M. Sokół, Władysława Magiera, Maria Chmiel, Aleksandra F. Michalska, Iwona Sławińska.

Najnowszy numer SIM dostępny jest tutaj.