Nowy portal internetowy ewangelicy.pl

26 kwietnia został uruchomiony nowy portal o charakterze publicystyczno-edukacyjno-informacyjnym, który będzie uzupełnieniem oficjalnej strony Kościoła.

26.04.2019

Portal ewangelicy.pl powstał w miejsce strony luter2017.pl, która promowała jubileusz 500 lat Reformacji. Zakończenie jubileuszu oznacza wyczerpanie portalu w jego obecnej formie. Stąd powstał pomysł nowego portalu o charakterze publicystyczno-edukacyjno-informacyjnym, który będzie uzupełnieniem oficjalnej strony Kościoła.
Celem strony ewangelicy.pl jest promowanie ewangelickiego spojrzenia na świat i Kościół przy uwzględnieniu różnorodności opinii charakteryzujących Kościół ewangelicki. Cel ma zostać zrealizowany poprzez teksty publicystyczne, popularno-naukowe, webinaria, filmiki edukacyjne, wydania tematyczne (specjalne) poświęcone problematyce religijno-społecznej. Opinie, które będą ukazywać się na portalu będą różnorodne, nie są oficjalnym stanowiskiem Kościoła.

Na portalu znajdą się też materiały informacyjne o życiu Kościołów luterańskich na świecie i ich zaangażowaniu ekumenicznym. Strona będzie dokumentować dorobek wypracowany w ramach inicjatywy luter2017.pl, stąd część tekstów tam zawartych zostało przeniesionych na nową stronę, a także rozbudowywanych (np. dział teologiczny, wywiady).

Ewangelicy.pl to nie tylko miejsce dla ewangelików różnych wyznań, ale dla wszystkich innych chrześcijan, a także sympatyków i osób zainteresowanych ewangelicyzmem.

Serwis ma charakter edukacyjny, informacyjny i publicystyczny. Jego formuła będzie rozbudowywana.