Nowy proboszcz w Białej

Ks. Robert Augustyn został wybrany proboszczem parafii w Białej.

20 czerwca na wyborczym zgromadzeniu parafialnym, prowadzonym przez bp. Adriana Korczago, nowym proboszczem parafii w Białej został wybrany ks. Robert Augustyn.

Ks. Augustyn, wikariusz parafii w Katowicach Szopienicach, w drugiej turze uzyskał 83 głosy. Drugi, ks. Bogdan Wawrzeczko uzyskał 34 głosy. W pierwszej turze kandydaci uzyskali: ks. Robert Augustyn – 51 głosów, ks. Łukasz Gaś – 14 głosów, ks. Bogdan Wawrzeczko – 34 głosy, a ks. Oskar Wild – 23 głosy.

Nowy proboszcz obejmie parafię w czasie uroczystości wprowadzenia w urząd. Dotychczasowy proboszcz ks. Henryk Mach odchodzi na emeryturę. Parafia w Białej jest jedną z trzech parafii ewangelickich w Bielsku-Białej. Pozostałe to: parafia w Bielsku oraz parafia w Starym Bielsku.

Ks. Robert Augustyn ma 33 lata. Pochodzi z parafii w Wiśle Malince. Służył w parafii w Mikołajkach, a obecnie jest wikariuszem parafii w Katowicach Szopienicach.