Nowy proboszcz w Krakowie

Ks. Łukasz Ostruszka został wybrany proboszczem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie.

Wybory odbyły się podczas Zgromadzenia Parafialnego w niedzielę 10 października 2021 r. Ks. Łukasz Ostruszka uzyskał 65 głosów. Drugi z kandydatów – ks. Wojciech Rudkowski otrzymał 53 głosy.

Nowy proboszcz obejmie parafię w czasie uroczystości wprowadzenia w urząd, której termin zostanie ustalony po zatwierdzeniu wyborów przez Konsystorz Kościoła. Przypomnijmy, że Kraków będzie gospodarzem najbliższego Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej, które odbędzie się we wrześniu 2023 r. 

Ks. Łukasz Ostruszka ma 34 lata. Pochodzi z Bażanowic pod Cieszynem. Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Po studiach służył w parafiach w Katowicach Szopienicach (razem z Sosnowcem, Mysłowicami i Hołdunowem), Wiśle Centrum, obecnie jest asystentem Biskupa Kościoła.

Oprócz służby w Kościele prowadzi również działalność publicystyczną. Zajmuje się głównie tematyką wpływu nowych technologii na człowieka i społeczeństwo, a także komentuje kwestie społeczne, religijne i etyczne. Publikował do tej pory m.in. w „Przekroju”, „Metrze”, „National Geographic”, „Tygodniku Powszechnym”, „Polityce” i „Pulsie Biznesu”. Ostatnio związany jest z „Gazetą Wyborczą”.

Jest żonaty i ma jedną córkę.

zdjęcie wykonane w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle, autor: Szymon Brodacki