Nowy proboszcz w Szczytnie

Wprowadzenie ks. Adriana Lazara odbyło się 18 września w kościele w Szczytnie.

W sobotę 18 września 2021 roku ks. Adrian Lazar został wprowadzony w urząd proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczytnie.
Wprowadzenia dokonał biskup diecezji mazurskiej Paweł Hause w asyście bpa Adrian Korczago, zwierzchnika diecezji cieszyńskiej, ks. mjr Marcina Pysza, proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej w Piszu oraz ks. por. Dawida Banacha, proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej w Suwałkach.
W liturgii wstępnej wzięli udział mazurscy księża – ks. Witold Twardzik oraz ks. Łukasz Stachelek – a przemówienie spowiednie skierował do zebranych ks. Marcin Pysz. W liturgii komunijnej uczestniczyli bp Paweł Hause i bp Adrian Korczago.

Kazanie wygłosił nowo wprowadzony proboszcz ks. Adrian Lazar. Wspominał, że jego droga do Szczytna, gdzie trzy lata temu przybył wraz z żoną Patrycją wcale nie była prosta, choć z Warmią i Mazurami związany jest od ośmiu lat. W tym regionie odbywał swoją pierwszą praktykę duszpasterską a następnie jako wikariusz służył w Olsztynie u ks. bpa Rudolfa Bażanowskiego, następnie w Kętrzynie jako wikariusz diecezji u ks. bpa Pawła Hause, a od 2018r. w Szczytnie. – Wszędzie tam, dokądkolwiek Bóg mnie posłał, znaleźli się ludzie mający otwarte serce dla młodego wikariusza. I tak jest też w Szczytnie. Tutaj poznałem wspaniałych ludzi, na których mogę liczyć i którzy byli i są dla mnie wsparciem – mówił ks. Adrian.
Nowemu proboszczowi życzenia oraz gratulacje przekazali m.in. : w imieniu Rady Parafialnej – Ryszard Jerosz, Burmistrz miasta Szczytno – Krzysztof Mańkowski, przewodniczący Rady Miejskiej – Tomasz Łachacz, w imieniu Starosty sekretarz powiatu – Stefan Januszczyk, z Parafii Wniebowzięcia NMP w Szczytnie – ks. Dawid Hulecki z oraz Kościoła Chrześcijan Baptystów – pastor Andrzej Seweryn.
W nabożeństwie czynny udział wziął chór Pasjonata ze Świętajna pod dyr. Joanny Gawryszewskiej. Na organach grał Adam Zalewski.
Nowy Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczytnie urodził się w Warszawie. W grudniu skończy 35 lat. W 2014r. został ordynowany na duchownego w Skoczowie. Pracę duszpasterską odbywał w Olsztynie, Olsztynku, Kętrzynie i Szczytnie. Tu najpierw pełnił obowiązki wikariusza, a następnie administratora. W czerwcu tego roku Zgromadzenie Parafialne wybrało go jednogłośnie na proboszcza. Ma żonę Patrycję i dwóch synów – Nikodema i Kacpra.