Nowy zwierzchnik austriackich luteran

W Austrii odbyły się wybory zwierzchnika Kościoła.

14.05.2019

Wybory nowego zwierzchnika Kościoła luterańskiego liczącego ok. 280 tys. wiernych związane były z przejściem w stan spoczynku dotychczasowego biskupa Michaela Bünkera. Synodałowie mieli wybór między trzema kandydatami: ks. Michaelem Chalupką, ks. seniorem Andreasem Hochmeirem oraz ks. superintendentem Manfredem Sauerem.

Zgodnie z prawem kościelnym wybór nowego biskupa jest ważny, jeśli któryś z kandydatów otrzyma 2/3 ważnie oddanych głosów. Po szóstej turze z wyborów wycofał się ks. Manfred Sauer. Wyniki kolejnych głosowań obydwu kandydatów przerywane niejawnymi posiedzeniami konsultacyjnymi Synodu były dość podobne, jednak stopniowo coraz więcej głosów przejmował ks. Chalupka. Jeśli w 13. turze żaden z kandydatów nie uzyskałby wymaganej większości głosów, wybory byłyby rozpisane od nowa i odbyłyby się jesienią, jednak w 12. turze ks. Chalupka otrzymał wymaganą większość i tym samym został nowym biskupem Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Austrii.

– Przyjmuje wybór z radością i wdzięcznością. Jestem oszołomiony i poruszony tak intensywnymi staraniami, jakie wiązały się z ubieganiem o ten najwyższy urząd w Kościele. W Kościele ewangelickim jest wiele tradycji, a naszym wspólnym zadaniem jest, abyśmy wychodzili sobie naprzeciw i budowali mosty– powiedział po wyborze biskup-elekt Michael Chalupka. Ks. Andreas Hochmeir pogratulował zwycięzcy i zadeklarował chęć współpracy. Podobnie i ks. Manfred Sauer.

Ks. Michael Chalupka urodził się w 1960 roku w Grazu. Teologię ewangelicką studiował w Zurychu i Wiedniu. W latach 1994-2018 był dyrektorem Diakonijnego Dzieła Pomocy w Austrii, a później do chwili obecnej dyrektorem Diakonie Bildung, agendy diakonijnej zajmującej się wspieraniem edukacji. W ramach spotkań z wiernymi oraz mediami, a także podczas wysłuchania przed Synodem ks. Chalupka podkreślał znaczenie misji Kościoła w społeczeństwie:

Rosnąca sekularyzacja i spychanie wiary i Kościoła w sferę prywatną jest centralnym wyzwaniem, przed jakim stoi Kościół. Musimy sobie uświadomić, że nasza wiara nie jest naszą własnością, którą możemy układać sobie jak nasz ogródek działkowy. Nasza wiara jest Bożym darem, który wzywa nas do służby i uzdalnia, aby odważnie być Kościołem w diasporze. Jako biskup chce być tym, który umożliwia misję Kościoła, a publiczną rolą biskupa jest zwiastowanie – mówił biskup-elekt Chalupka.

Pierwsze gratulacje spoza Austrii biskup-elekt otrzymał za pośrednictwem Twittera od biskupa Jerzego Samca, zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.

Wprowadzenie w urząd nowego biskupa austriackich luteran odbędzie się 13 października 2019 r.

źródło: ewangelicy.pl

zdjęcie: evang.at