O archiwach Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce

Odbyła się konferencja naukowa.

W dniach 25-26 kwietnia 2024 r. Archiwum Akt Nowych  zorganizowało w Warszawie konferencję naukową o archiwach Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce od 1918 roku do dnia dzisiejszego. Obrady odbywały się w  siedzibie Instytutu Historii PAN na Rynku Starego Miasta. 

Celem było zapoznanie się, w kontekście ekumenicznym, z zasobami archiwów różnych wspólnot religijnych i możliwości dostępu do nich. Organizatorzy zwracali uwagę, że konferencja po raz pierwszy objęła tak szerokie spektrum wyznaniowe i spotkała się bardzo dużym zainteresowaniem. 

Pierwszy dzień obrad poświęcony był głównie archiwom Kościoła rzymskokatolickiego i zgromadzeń zakonnych, a także archiwom Kurii Metropolitarnej w Warszawie Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Polsce. 

Drugiego dnia, w pierwszej części obrad referaty dotyczyły archiwów Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, archiwum Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, a także archiwów Kościoła Greckokatolickiego w Polsce i Zakonu Bazylianów Świętego Jozafata. Każdy z referentów przedstawił krótko historię oraz zasady danego wyznania.

Kolejna część konferencji poświęcona była archiwom Kościołów protestanckich w Polsce. Zwierzchnik diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce – bp Waldemar Pytel, zwrócił uwagę, że wiele zasobów archiwalnych poszczególnych parafii Dolnego Śląska i Pomorza Zachodniego, uległo rozproszeniu lub zniszczeniu. W Świdnicy znajdują się jednak bardzo cenne starodruki sięgające połowy XVII wieku, Biblie z cennymi zapiskami ich właścicieli, księgi metrykalne, dokumentacje cmentarza od końca XVIII w. Zachowane zbiory sięgają liczby 8 tys. woluminów. W Świdnicy powstał też  Dolnośląski Instytut Ewangelicki, który ulokowano w dawnym budynku plebanii.  Dzięki powołaniu tej instytucji i  stworzeniu odpowiednio wyposażonego miejsca przybywa zbiorów.  

Dr Leszek Jańczuk mówił o dokumentach Kościoła Zielonoświątkowego w RP po 1945 r. Nie są to zbyt obszerne zasoby, głównie są to teczki personalne duchownych. Obecnie  zachowaną dokumentację digitalizuje się. 

W kolejnym referacie o zasobach archiwum i biblioteki Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego mówił Krzysztof Bandoła-Skierski. W okresie międzywojennym biblioteka,  mająca w swych zbiorach dokumenty i starodruki sięgające XVII XVIII w. ulokowana była w budynku „starego kościoła”, zbiory przetrwały  do Powstania Warszawskiego, ale w wyniku bombardowań i  pożarów budynki wokół kościoła zostały znacznie zniszczone na przełomie 1944/1945 r. Część ocalałych zbiorów, częściowo nadpalonych, narażonych na działanie czynników atmosferycznych przekazano bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego w wieczysty depozyt. Od lat 80. XX w. Kościół Ewangelicko-Reformowany  ponownie  gromadzi w Warszawie dokumenty archiwalne, m.in, zbiory z nieistniejących już zborów, lub parafii nieposiadających możliwości ich przechowywania.

O zasobach archiwum  Kościoła Chrześcijan Baptystów mówił  dr hab. Jan Mirończuk, zasoby te są głównie gromadzone w Archiwum Generalnym Rady Kościoła i Archiwum Seminarium w Radości. Zasoby te są w różnym stanie.  

Ks. Zbigniew Kamiński przedstawił historie Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce. Pierwsze zgromadzone dokumenty jakie miała misja przedwojenna,  potem Kościół metodystyczny  spłonęły w 1944 roku w piwnicach kamienicy na Mokotowskiej w Warszawie, potem gromadzono dokumenty ponownie.

Ostatni referat tej części obrad  przedstawił Tadeusz Świątek. „Wyznanie ewangelicko-augsburskie, czyli luterańskie od 1918 roku do współczesności wobec wyzwań XX-lecia”. W swoim wystąpieniu prelegent przypomniał  postać bp Juliusza Burschego i jego zaangażowanie w działalność plebiscytową na Mazurach. Zaznaczył, że Kościół Ewangelicko-Augsburski  w okresie międzywojennym rozwijał się bardzo dobrze. W swoim wystąpieniu skupił się na ośrodku warszawskim. Mówił o działalności Szpitala Ewangelickiego oraz innych placówkach opiekuńczych i edukacyjnych. Wspomniał, że ocalałe archiwa parafii warszawskiej znajdują się w Archiwum Akt Dawnych.

Ostatnia popołudniowa cześć konferencji poświęcona była zasobom archiwalnym religii niechrześcijańskich, które swoje wspólnoty mają na terenie RP.   

Organizatorzy poinformowali, że wszystkie wykłady mają być ujęte w specjalnej publikacji. 

tekst i zdjęcie: Aldona Karska