Obradował Konsystorz

Konsystorz dopuścił do ordynacji na księży dziewięć kandydatek w posłudze diakona.

Radcy Konsystorza, jednogłośnie, w głosowaniach tajnych, dopuścili do ordynacji na księży (w kolejności alfabetycznej): dk. Karinę Chwastek-Kamieniorz z parafii w Goleszowie, dk. Małgorzatę Gaś z parafii św. Trójcy w Warszawie, dk. Beatę Janotę z parafii w Cieszynie, dk. Katarzynę Kowalską z Centrum Misji i Ewangelizacji, dk. Wiktorię Matloch z parafii w Krakowie, dk. Halinę Radacz z parafii w Żyrardowie, dk. Katarzynę Rudkowską z parafii Radomiu, dk. Izabelę Sikorę z parafii w Szczecinie oraz dk. Martę Zachraj-Mikołajczyk z parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu.

Uroczystość ordynacji została zaplanowana na sobotę, 7 maja 2022 roku, w kościele św. Trójcy w Warszawie. Z dniem ordynacji, każda z duchownych rozpocznie służbę na stanowisku wikariusza w swoim dotychczasowym miejscu posługi.

Ponadto Konsystorz dopuścił ks. Piotra Sztwiertnię do wyborów na proboszcza parafii w Goleszowie. Ks. Sztwiertnia jest w tych wyborach jedynym kandydatem.

Obrady Konsystorza odbyły się w Centrum Luterańskim w Warszawie  w dniach 24 i 25 lutego 2022 roku.