Odeszła śp. dr Zofia Wojciechowska

Po długiej chorobie, w wieku 80 lat, 19 kwietnia 2020 r. w Łodzi zmarła honorowa członkini Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, śp. dr Zofia Wojciechowska.

Zmarła była prezesem Oddziału PTEw w Łodzi, prezesem Zarządu Głównego PTEw, inicjatorką i redaktor naczelną miesięcznika „Słowo i Myśl”, a w 2005 r. Walne Zebranie Delegatów nadało jej godność honorowego członka PTEw. Dr Wojciechowska była też członkinią  IX Synodu Kościoła (1992-1997) i przewodniczącą I Synodalnej Komisji ds. Kobiet, która powołana została w 1992 roku, dzięki postulatowi uczestniczek I Forum Kobiet.
Dr Zofia Wojciechowska (1939-2020) była córką Edwarda Hauptmanna-Głowackiego, znanego ewangelickiego działacza społecznego i kościelnego. Z wykształcenia socjolog. Należała do najbardziej zaangażowanych działaczy PTEw w pierwszym okresie po rozszerzeniu jego działalności na cały kraj. Pełniła m.in. funkcje: przewodniczącej Oddziału PTEw w Łodzi (1986-1997), prezesa Zarządu Głównego PTEw (1991-1999) oraz redaktor naczelnej miesięcznika „Słowo i Myśl” (1989-1996), którego powołanie zainicjowała. Po 1999 r. całkowicie wycofała się z aktywności społecznej.
Była żoną zmarłego w 2018 r. Andrzeja Wojciechowskiego „Idona” (1930-2018), który również był działaczem PTEw, a także redaktorem i publicystą.
Pogrzeb śp. Zofii odbył się na cmentarzu ewangelickim w Łodzi 24 kwietnia.