Odszedł śp. prof. Sławomir Sokół

27 kwietnia 2021 r. zmarł w Katowicach prof. Sławomir Sokół, polski biolog, wieloletni pracownik  naukowy Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a później Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Śp. prof. Sławomir Sokół urodził się 12 września 1954 r. w Ustroniu. Był cenionym nauczycielem akademickim i znanym botanikiem, specjalistą z zakresu mykologii.

28 maja 1984 obronił pracę doktorską „Analiza taksonomiczna cech wybranych mieszańców międzygatunkowych z rodzaju Oenothera L.”, 18 czerwca 2002 habilitował się na podstawie rozprawy zatytułowanej „Ganodermataceae Polski – taksonomia, ekologia i rozmieszczenie”. Został zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Instytucie Biologii na Wydziale Przyrodniczym i Technicznym Uniwersytetu Opolskiego.

Był profesorem nadzwyczajnym w Samodzielnej Katedrze Biosystematyki na Wydziale Przyrodniczym i Technicznym Uniwersytetu Opolskiego, oraz w Zakładzie Botaniki Systematycznej na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Cieszył się uznaniem i szacunkiem wśród społeczności botaników.

Sześciokrotnie otrzymywał nagrody rektorskie za działalność naukową, na Uniwersytecie w Opolu i Uniwersytecie Śląskim, był laureatem nagrody Quality. Jego książka poświęcona lakownicy  „Lakownica lśniąca Ganoderma lucidum – biologia, uprawa i właściwości lecznicze” uzyskała wyróżnienie za najtrafniejszą szatę edytorską książki naukowej – XIX Wrocławskie Targi Książki Naukowej.

Prof. Sokół pochodził z Ustronia i silne więzy łączyły go z tym miastem oraz parafią ewangelicko-augsburską. Był natomiast członkiem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach. Brał udział w przywracaniu pamięci o zasłużonych ewangelikach katowickich, społecznie przygotowywał także i wygłaszał prelekcje dotyczące skomplikowanej konfesyjnej przeszłości na Górnym Śląsku.

Zmarł 27 kwietnia 2021.

Pogrzeb odbył się 30 kwietnia w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach, uroczystość poprowadzili bp Marian Niemiec oraz ks. Zbigniew Obracaj. Prochy śp. prof. Sławomira Sokoła zostały złożone na cmentarzu ewangelickim przy ul. Francuskiej w Katowicach.

źródło: Uniwersytet Opolski