Ogólnopolska Ekumeniczna Konferencja Kobiet

Spotkanie odbyło się w Warszawie 15 października 2022 r.

Tegoroczna Ogólnopolska Ekumeniczna Konferencja Kobiet odbyła się w Warszawie, w sobotę, 15 października 2022 r., w siedzibie Ewangelicznej Fundacji Przyjaciół Rodziny, tzw. „Praskiej Arki”, przy ul. Stanisławowskiej 14.

Konferencję przygotowała Komisja Kobiet Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) razem z Krajowym Komitetem Światowego Dnia Modlitwy (KKŚDM).
W konferencji wzięło udział 41 pań z sześciu Kościołów PRE oraz przedstawicielki Kościoła Rzymsko- i Grekokatolickiego. Zabrakło wśród uczestniczek przedstawicielki Kościoła Polskokatolickiego.

Reprezentacja Kościołów przedstawiała się następująco: Kościół Chrześcijan Baptystów – 2 osoby; Kościół Ewangelicko-Augsburski – 16 osób; Kościół Ewangelicko-Metodystyczny – 8 osób; Kościół Ewangelicko-Reformowany – 1 osoba; Kościół Starokatolicki Mariawitów – 3 osoby; Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny – 1 osoba oraz Kościół Grekokatolicki – 2 osoby i Kościół Rzymskokatolicki – 6 osób, a także 2 osoby z Ewangelicznej Fundacji Przyjaciół Rodziny. W tej liczbie uwzględniono członkinie Komisji Kobiet PRE, Krajowego Komitetu ŚDM oraz szczególnego gościa konferencji, Senkę Sestak Peterlin (bapt.) z Chorwacji, przedstawicielkę Europy w Międzynarodowym Komitecie ŚDM.

Konferencja poświęcona była jubileuszowi 60-lecia ŚDM w Polsce, dlatego w jej pierwszej części przypomniana została historia ŚDM na świecie i w Polsce. Wspominałyśmy prekursorki tego ruchu, szczególnie te zaangażowane w ŚDM w naszym kraju. Jednak głównym punktem spotkania było nabożeństwo ŚDM 2023, którego porządek przygotowały chrześcijanki z Tajwanu. Uczestniczki modliły się słowami chrześcijanek z Tajwanu, słuchały świadectw ich wiary i śpiewały pieśni, przygotowane przez tamtejsze kobiety. Nie zabrakło relacji z tegorocznych warsztatów i światowej konferencji ŚDM, które odbyły się zdalnie, a także muzyki i pieśni oraz siostrzanych rozmów w przerwach i przy posiłkach. Senka Sestak Peterlin, gość z Chorwacji, opowiadała o swoich działaniach w Międzynarodowym Komitecie, a także o ŚDM w swoim kraju.

Nabożeństwo ŚDM w 2023 roku odbędzie się jak zawsze w pierwszy piątek marca (3.03.), pod hasłem „Usłyszałem o waszej wierze”, zaczerpniętym z Listu do Efezjan 1,15.

tekst: Małgorzata Platajs (Przewodnicząca Komisji Kobiet PRE)