Ogólnopolska Konferencja Duchownych w Wiśle Malince

W dniach 27-29  czerwca 2022 r. w Wiśle Malince odbyła się OKD.

W dniach 27-29  czerwca 2022 r. w Wiśle Malince odbyła się Ogólnopolska Konferencja Duchownych. Zebranych powitał zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec, a modlitwę poprowadził ks. Tomasz Wola. 

Następnie wykład pt. „Duszpasterstwo osób wykluczonych” wygłosił ks. dr Roman Pracki. Mówił czym jest wykluczenie, w jakich obszarach występuje Zwrócił uwagę, że wykluczenie może dotyczyć każdego człowieka, lecz najbardziej narażone są np. osoby uzależnione od środków psychoaktywnych, samotne, bezdomne, długotrwale bezrobotne, opuszczające zakłady penitencjarne, osoby samotnie wychowujące dzieci, pacjenci psychiatryczni, osoby z niepełnosprawnościami, ofiary przemocy domowej i seksualnej, migranci i uchodźcy, mniejszości narodowe, etniczne, religijne i wyznaniowe. W Polsce wg raportu Rzecznika Praw Obywatelskich najczęściej wykluczenia doświadczają osoby LGBT+ (Polska jest na ostatnim miejscu jeśli chodzi o ochronę tych osób). Wykluczenie różnego typu, jak wykazał ks. Pracki, może mieć miejsce też w Kościele. Przykładowo przez długie lata Światowa Federacja Luterańska zrzeszała Kościoły luterańskie, które stosowały segregację rasową i np. wykluczały osoby ciemnoskóre z możliwości uczestnictwa w Komunii Świętej. Dopiero na Zgromadzeniu Ogólnym w Budapeszcie w 1984 r. zawieszono członkostwo Kościołów białych w Afryce Płd. za praktykowanie apartheidu. Lecz wykluczające mogą być także indywidualne gesty duchownych np. zapomnienie o terminie, odmówienie ochrzczenia dziecka, złe słowo, co może przez pokolenia zostać zapamiętane w rodzinie. Ks. Pracki podał również przykłady pojednania i gesty obejmujące osoby wykluczone. Jako duszpasterz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich rodzin ks. Roman Pracki prowadzi rozmowy indywidualne, prowadzi rekolekcje i włącza się w organizacje nabożeństw z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii, Bifobii i Transfobii. Po wykładzie odbyła się dyskusja, którą moderowała ks. Halina Radacz. 

Po kolacji przedstawiciele Diakonii Polskiej, Centrum Misji i Ewangelizacji, Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego oraz Wydawnictwa Augustana mówili o współpracy jakie te organizacje prowadzą z parafiami. Podkreślano, że współpraca przebiega wielotorowo, a parafie mają możliwość korzystać z zasobów organizacji, uczestniczyć w projektach, pozyskiwać fundusze. Owocną współpracę wszystkich tych organizacji z parafiami można obserwować na przykładzie pomocy Ukrainie. Dyskusję na temat współpracy moderował ks. Zbigniew Obracaj. Modlitwę na koniec dnia poprowadził ks. Dawid Mendrok.

Wtorkowe obrady rozpoczęły się od nabożeństwa, które poprowadzili duchowni diecezji pomorsko-wielkopolskiej: bp Marcin Hintz (parafia Gdańsk z siedzibą w Sopocie), ks. Janusz Staszczak (parafia Koszalin) i ks. Marcin Kotas (parafia Poznań). W kazaniu opartym na tekście J 14, 10-15 bp prof. Marcin Hintz mówił o jedności w związku z Rokiem Kościoła. Zachęcił do spojrzenia na temat jedności w połączeniu z historią i zastanowienia się jaka jest nasza jedność z polskim luteranizmem na przestrzeni ostatnich pięciuset lat, ale też nad łącznością z przedreformacyjnym Kościołem chrześcijańskim. Nawiązał też do postaci i wydarzeń z dziejów polskiego luteranizmu, które kształtowały duchowość wielu pokoleń luteran. Przypomniał, że mówiąc o jedności warto pamiętać o różnorodności (jedność jako pojednana różnorodność). Różnorodność jest więc bogactwem w Chrystusie, a także w łączności z osobami z przeszłości. „Reformacja wskazała na jedność – na Boże Słowo, które staramy się rozumieć, czytać wsłuchiwać się w nie i odnajdować w nim Jezusa Chrystusa. Tego który jest Słowem wcielonym, który mówi nam jak mamy żyć, jaka drogą podążać?

Po nabożeństwie odbył się panel dyskusyjny, w którym Elżbieta Byrtek, ks. Marcin Orawski, ks. Bogdan Wawrzeczko mówili o nowych formach pracy z konfirmantami. Dyskusję moderowała dk. Ewa Below. Elżbieta Byrtek, która prowadzi badania wśród konfirmantów zachęcała duchownych do pomocy w wypełnianiu ankiet, a ks. Orawski i ks. Wawrzeczko opowiadali o praktycznych aspektach pracy z konfirmantami, zmianach jakie zachodzą w prowadzeniu zajęć i podejściu do egzaminu konfirmacyjnego. W niektórych parafiach odchodzi się od przeprowadzenia egzaminów konfirmacyjnych, aby skupić uwagę młodych nie tylko na nauce, lecz przede wszystkim zwrócić uwagę na aspekty duchowe konfirmacji. 

Kolejna prezentacja dotyczyła form pracy z kandydatami do konwersji. Ks. Piotr Uciński i ks. Mateusz Mendroch, przedstawili wyniki ankiet przeprowadzonych wśród osób przygotowujących się do konwersji. Z przedstawionych wypowiedzi można zobaczyć, że najwyższa liczna konwersji jest w dużych miastach. Częściej kandydaci przygotowują się na indywidualnych spotkaniach, ale są parafie, które prowadzą spotkania dla grup.Duchowni korzystają z różnorodnych materiałów. Konwersje najczęściej odbywają się podczas nabożeństw. Dalszą dyskusję moderował bp Adrian Korczago. 

Po obiedzie odbyły się wybory do Synodu Kościoła przedstawicieli prezbiterów oraz diakonów. Do Synodu Kościoła weszli duchowni: ks. Adam Malina, ks. Tomasz Wigłasz, ks. Marek Michalik, ks. Michał Makula, ks. Marcin Orawski, ks. Grzegorz Olek, ks. Tomasz Bujok, ks. Robert Sitarek, ks. Marek Twardzik, ks. Marcin Kotas, ks. Tomasz Wola, ks. Marcin Podżorski, ks. Daniel Ferek, ks. Łukasz Stachelek, ks. Janusz Staszczak, ks. Katarzyna Rudkowska. Zastępcami zostali: ks. Marcin Brzóska, ks. Sławomir J. Sikora, ks. Wiesław Żydel, ks. Mirosław Czyż, ks. Ryszard Pieron, ks. Karol Długosz. Najwięcej, bo 58 głosów uzyskał ks. Adam Malina. Po raz ostatni oddzielnie wybierano reprezentantkę kobiet. Dzień zakończył się modlitwą prowadzoną przez ks. Wojciech Froehlich.

W środę obrady rozpoczęły się modlitwą, którą poprowadził ks. Krzysztof Cieślar. Następnie przewodnicząca Krajowego Komitetu Organizacji Zgromadzenia Anna Wrzesińska mówiła o przebiegu przygotowań do Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej, które odbędzie we wrześniu 2023 r. w Krakowie. Anna Wrzesińska, która odpowiada też za kontakty międzynarodowe zachęciła duchownych i parafii do angażowania się w międzynarodową wymianę młodzieży oraz wolontariat. Następnie duchowni wysłuchali Biskupa Kościoła, który w aktualiach mówił o sytuacji w Kościele, przypomniał duchownych, którzy zmarli oraz wymienił tych, którzy obchodzili jubileusze. Po obiedzie odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Księży i Katechetów.