Otwarcie Biura ŚFL w Warszawie

29 kwietnia w Warszawie otworzone zostało biuro, w którym Diakonia Polska i Światowa Federacja Luterańska będą koordynowały swoje projekty pomocowe na rzecz uchodźców.

W odpowiedzi na potrzeby rosnącej liczby uchodźców uciekających przed wojną w Ukrainie, Światowa Federacja Luterańska (ŚFL) ściśle współpracuje z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w Polsce. W biurze ŚFL w Genewie powołany został zespół koordynujący zarówno pracę humanitarną, jak i wsparcie dla Kościołów członkowskich w regionie.

Z kolei Diakonia Polska we współpracy z Diakonie Katastrophenhilfe rozszerza swoją działalność związaną z pomocą uchodźcom z Ukrainy i prowadzi projekt pomocowy, w ramach którego m.in. wspierane są parafie, które zapewniły uchodźcom dach nad głową, organizowana jest pomoc rzeczowa dla osób poszkodowanych przez działania wojenne, prowadzone są działania integracyjne, udzielana jest pomoc psychologiczna. Miejscem realizacji zadań tych organizacji będzie nowootwarte biuro w Warszawie.

Po spotkaniach z pięcioma Kościołami w krajach sąsiadujących z Ukrainą, ŚFL podjęła decyzję o otwarciu biura w Warszawie, w celu utworzenia bazy do dalszych działań w regionie i w Ukrainie. Biurem ŚFL w Warszawie kieruje Allan A. Calma, koordynator ds. pomocy humanitarnej w Światowej Federacji Luterańskiej (LWF). Z tego biura będą koordynowane zarówno projekty pomocowe ŚFL jak i Diakonii.

Jednym z zadań realizowanych przez biuro ŚFL w Polsce będzie uruchomieniu projektu wsparcia gotówkowego dla uchodźców z Ukrainy w sześciu lokalizacjach: Bielsku-Białej, Bytomiu Miechowicach, Gdańsku, Ostródzie, Wrocławiu i Zgierzu. Projekt jest wspierany głównie przez UNHCR (Biuro Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców) i innych partnerów ŚFL.  Jego celem jest dotarcie do 60 000 potrzebujących rodzin i zapewnienia im pomocy finansowej. W tych punktach pomocy zapewnione zostanie również wsparcie psychologiczne dla dzieci doświadczających stresu pourazowego oraz wsparcie dla ofiar przemocy seksualnej czy przemocy ze względu na płeć.

Podczas uroczystości otwarcia biura 29 kwietnia, bp Jerzy Samiec pobłogosławił działania pomocowe ŚFL i podkreślił, że cieszy się z powstania biuro, ale byłoby lepiej, gdyby to biuro nie musiało powstać, gdyby ta wojna nie wybuchła. Zacytował też wybrane błogosławieństwa z Ew. Mateusza z kazania Jezusa na górze. W swoim przemówienie docenił dobrą współpracę Kościoła z ŚFL.

Obecni byli zdalnie pracownicy Biura Wspólnoty w Genewie w tym ks. Anne Burghardt, sekretarza generalna ŚFL. Podkreśliła ona, że  „Potrzebujemy zaangażowanych ludzi i sprawnego systemu oraz struktury, by skutecznie pomagać ludziom – biuro ŚFL w Warszawie jest kamieniem milowym na naszej wspólnej drodze”. Podziękowała też bp. Jerzemu Samcowi, pracownikom i członkom Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce za ich zaangażowanie i „miłość sąsiedzką”, z jaką przyjmują ludzi uciekających przed wojną. W otwarciu uczestniczyli również dyrektor Diakonii Polskiej Wanda Falk oraz pracownicy biura Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.