Parafianie w sprawie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej

List otwarty

W kontekście kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej kilkunastu członków Kościoła wystosowało do polskich luteran apel. Wzywają grupy i społeczności ewangelików do większego zaangażowania informacyjno-edukacyjnego w sprawie, oraz do podejmowania działań nakierowanych na wywieranie nacisku na organy państwa z żądaniem dopuszczenia grup medycznych, organizacji pomocowych i mediów do strefy objętej stanem wyjątkowym.

List otwarty można znaleźć na stronie parafii w Bytomiu Miechowicach.

Apel w sprawie kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej