Patriarcha Ekumeniczny Konstantynopola w Szwecji

1 października br. Patriarcha Ekumeniczny Konstantynopola uczestniczył w uroczystej inauguracji Synodu Kościoła Szwecji. – Luteranie i prawosławni muszą kontynuować wspólne spotkania i rozmowy – apelował patriarcha w katedrze uppsalskiej.

Patriarcha Bartłomiej przybył do Szwecji z pielgrzymką do prawosławnej metropolii Sztokholmu i całej Szwecji. Przyjął również zaproszenie od arcybiskup Uppsali Antje Jackelén, aby uczestniczyć w inauguracji Synodu Kościoła Szwecji w katedrze uppsalskiej. Rozpoczęła się ona uroczystym nabożeństwem komunijnym, które poprowadził bp Thomas Petersson z diecezji Visby. Do katedry przybył również król Szwecji Karol Gustaw, wszyscy biskupi Kościoła Szwecji, a także goście ekumeniczni.

Zebranych przywitała abp Jackelén. W swoim przemówieniu mówiła m. in. o wyzwaniach ekologicznych związanych ze zmianami klimatycznym i zwróciła uwagę na opublikowany przez szwedzki episkopat luterański list pasterski nt. zachowania stworzenia. Prymas Jackelén przypomniała również o obchodzonej w tym roku 20. rocznicy Wspólnej Deklaracji o Usprawiedliwieniu podpisanej w 1999 roku w Augsburgu przez światową Federację Luterańską i Kościół rzymskokatolicki, a w kolejnych latach przyjętej przez metodystów, anglikanów i reformowanych.

W okolicznościowym przemówieniu patriarcha Bartłomiej przypomniał o długiej historii dialogu luterańsko-prawosławnego. Podkreślił, że nawiązania kontaktów doszło jeszcze w czasach reformacji, gdy w 1573 r. ewangeliccy teolodzy z Tybingi przesłali patriarsze Jeremiaszowi II grecki tekst Wyznania Augsburskiego. Prawosławny hierarcha docenił, że tradycja luterańska nigdy nie odcięła się od starożytnych korzeni wiary chrześcijańskiej, a w ostatnich dekadach skierowała się ku eucharystycznej eklezjologii. Patriarcha Bartłomiej zauważył, że teologia Marcina Lutra, szczególnie jej aspekt odnoszący się do wolności chrześcijańskiej, jest przedmiotem badań wśród teologów prawosławnych. – Obserwowaliśmy obchody 500-lecia reformacji. Jako prawosławni byliśmy obecni, a podczas przyznania nam doktoratu honoris causa Uniwersytetu w Tybindze w 2017 roku podkreśliliśmy, że otwartość nie oznacza sterylnego zamknięcia się w sobie – mówił Bartłomiej.

Honorowy zwierzchnik prawosławia podkreślił, że konieczne są dalsze spotkania luteran i prawosławnych, zwracanie wielkiej uwagi na coraz bardziej widoczne kwestie natury etycznej i antropologicznej. – Musimy pogłębić nasze rozmowy teologiczną powagą w duchu filia, przyjaźni, oraz solidarności i to bez teologicznego minimalizmu, ale zawsze dając wspólne chrześcijańskie świadectwo światu oraz dążąc do celu jedności – zaznaczył.

Ważnym elementem wypowiedzi patriarchy było zwrócenie uwagi na rolę edukacji. Prawosławny dostojnik zaznaczył, że edukacja, w tym szczególnie edukacja religijna jest niezbędna dla zrozumienia ludzkiej kondycji.

Odpowiednia edukacja religijna jest również antidotum na skażone ideologie. Patriarcha Bartłomiej, który jest jednym z tych liderów chrześcijańskich, którzy zwracają ogromną uwagę na ochronę środowiska naturalnego (nazywany jest również przez to „zielonym patriarchą”) zaznaczył, że konieczna jest formacja teologiczna, która będzie połączona z ekologiczną świadomością.

Na zakończenie przemówienia patriarcha wręczył abp Jackelén krzyż.

Arcybiskup Uppsali podziękowała za przemówienie patriarchy. W uznaniu za zasługi dla promowania wolności religijnej, praw człowieka oraz uwrażliwianie społeczności międzynarodowej na potrzeby uchodźców i zagrożenia dla środowiska naturalnego patriarcha Bartłomiej otrzymał Order św. Eryka ustanowiony w 1996 roku przez arcybiskupa Uppsali – w minionych latach szwedzkie odznaczenie kościelne otrzymał walczący z apartheidem abp Desmond Tutu z RPA oraz były już abp Canterbury Rowan Williams.

źródło: ekumenizm.pl
zdjęcie: Magnus Aronson/IKON