Pierwszy dzień obrad Synodu Kościoła

W dniach 15-17 października, w Centrum Luterańskim w Warszawie odbywa się 11. sesja XIV kadencji Synodu Kościoła.

Piątkowe obrady rozpoczęły się nabożeństwem Słowa Bożego, kazanie wygłosił ks. Marcin Orawski, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej we Wrocławiu.

W swoim rozważaniu opartym o tekst Ewangelii Jana 5,39-42 nawiązał do aktualnych dyskusji na temat migrantów i LGBT oraz podziałów jakie przebiegają nie tylko w polskim społeczeństwie, ale także przez wspólnoty i parafie. „Wydaje się, że wiele rozgraniczeń nie przebiega dziś między Kościołami czy wspólnotami chrześcijańskimi, ale w ich poprzek. Podzieleni są katolicy, ewangelicy i ewangelikalni. Bywamy wewnętrznie poróżnieni odnośnie praw człowieka, rozumienia wolności, patriotyzmu, a nawet ekumenizmu”.

Ks. Orawski zauważył też często ludziom łatwiej prowadzić dyskusje, oceniać i wykluczać innych będąc oddalonymi, schowanymi w domach przy komputerach, nie znając prawdziwych realiów. „Czym innym jest dyskusja o tak zwanej „ideologii” za pośrednictwem komputerowej klawiatury, a czymś zupełnie innym stanięcie twarzą w twarz z człowiekiem, w sytuacji gdy wszystkie wersety o: „obrzydliwości dla Pana” albo „idź i nie grzesz więcej”, muszą grzęznąć w gardle, zaś milczenie wobec złożoności życia i ludzkich doświadczeń wydaje się najbardziej ludzką postawą”.

Nawiązując do wypowiedzi Jezusa: „Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo o mnie. (Ale) poznałem was, że nie macie w sobie miłości Bożej” przywołał obrazy z granicy polsko-białoruskiej, tragiczną sytuację koczujących tam osób, szczególnie dzieci. Podniósł również kwestie czy troszczyć mamy się jedynie o „domowników wiary” czyli chrześcijan (por. Ga 6, 10)? W przytoczonym tekście kazalnym Jezus zwraca się do faryzeuszy, specjalistów od Pisma, którzy gdzieś zagubili miłość do drugiego człowieka. „A może chodzi o to, że troska o czystość Słowa, czasem zbyt mocno przypomina czczenie jego litery? Może wspaniałe i ważne spory egzegetyczne, mające na celu docieranie do najczystszej nauki i najprawdziwszej doktryny, przekształcają się nieraz w miedź brzęczącą, gdy pod pozorem pobożności ukrywa się poczucie bezradności, albo – co gorsza – brak miłości”? – pytał duchowny.

Właśnie na miłość wskazuje nam przecież Chrystus, na działania inspirowane przez miłość. Podkreślając znaczenie dyskusji ale też istniejących między ludźmi różnic zakończył: „Najczystsza teologia może czasem przypominać bełkot, gdy nie stoi za nią miłość albo przynajmniej próba wysłuchania drugiego człowieka. Ewangelia to przecież dobra nowina. To pojednanie z Bogiem, a nie walka z innymi ludźmi. Dlatego życzę wszystkim nam pokoju i miłości. Niech zawsze łączą. Niech zawsze będą ponad tym, co nas różni. Amen”.

Pełny tekst kazania

Po nabożeństwie synodałowie wysłuchali sprawozdania Rady Synodalnej, Biskupa Kościoła i Konsystorza.

Prezes Synodu, ks. Adam Malina składając sprawozdanie Rady Synodalnej wyraził radość, że po długiej przerwie udało się zorganizować stacjonarną sesję Synodu. Od jesiennej sesji roku 2019 zamiast spotkań stacjonarnych odbyły się cztery sesje online. Obecnie, mimo uzasadnionych obaw co do możliwości stacjonarnego trybu pracy tak dużego gremium liczącego 69 osób, zdecydowano się na spotkanie w Ośrodku Luterańskim w Warszawie. Uznano, że korzyści jakie niesie możliwość bezpośrednich spotkań, rozmów i obrad stacjonarnych przezwyciężają obawy związane z kwestiami organizacyjnymi. Prezes Synodu poinformował między innymi o wypełnieniu przez Radę Synodalną zadania ustalenia ostatecznego brzmienia tematów kolejnych lat, nawiązujących do głównych haseł zgromadzenia ogólnego ŚFL w Krakowie. Zgodnie z uchwałą Rady Synodalnej będą one następujące:

2022 – ROK JEDNOŚCI – „Jedno ciało – Duch Święty tworzy jedność”

2023 – ROK POJEDNANIA – „Jeden Duch – Duch Święty daje pojednanie”

2024 – ROK NADZIEI – „Jedna nadzieja – Duch Święty odnawia”.

Biskup Kościoła w swoim sprawozdaniu przedstawił m.in. aktualne wydarzenia, sprawy międzynarodowe i personalne. Nawiązał również do hasła nadchodzącego roku 2022 r. „Jezus Chrystus mówi: Tego, który do mnie przychodzi nie odrzucę” (J.6, 37)

Biskup podkreślił: „W świecie, w którym mamy tak dużo podziałów, wykluczeń, deklaracja przyjmowania wszystkich bez wyjątków jest niezwykła, a przez to budzi wątpliwości. Czy jest tylko pustą obietnicą bez pokrycia? Jeżeli ktoś twierdzi, że znajduje antidotum na wszelkie dolegliwości to budzą się uzasadnione podejrzenia, że jest to próba manipulacji. Więc jak to jest z Chrystusem? „Tego kto do mnie przychodzi nie odrzucę!” Czy próbuje On manipulować ludźmi? Nie sądzę. Jestem przekonany, że jest to prawdziwa obietnica dana wszystkim”. Biskup Samiec zauważył, że problem zaczyna się wtedy, gdy przechodzimy z deklaracji wiary do codzienności.

Zarówno w sprawozdaniu Biskupa Kościoła jak i Konsystorza podkreślono, że wielu parafian zaangażowało się i wsparło zbiórki ogłaszanie przez Kościół między innymi na projekty dla dzieci z Wenezueli oraz na rzecz uchodźców.

Po przyjęciu sprawozdań rozpoczęto prace nad wnioskami, które wpłynęły na jesienny synod. Między innymi przyjęto kandydaturę ks. Karola Macury z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Drogomyślu na członka kapituły Nagrody Kościoła im. królewny Anny Wazówny. Zastąpił on zmarłego w ubiegłym roku śp. bp. Jana Szarka. W skład kapituły wchodzą więc aktualnie: Biskupa Kościoła ks. Jerzy Samiec oraz cztery osoby wybrane przez Synod: bp Ryszard Bogusz, Izabela Główka-Sokołowska, Aldona Karska i ks. Karol Macura.

Pierwszy dzień synod zakończył się modlitwą i wieczornym rozważaniem, które wygłosił Łukasz Cieślak z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej we Wrocławiu.