Pierwszy punkt rejestracyjny UNHCR

W Ostródzie otwarto pierwszy z sześciu punktów rejestracyjnych programu wsparcia finansowego dla uchodźców z Ukrainy realizowanego przez UNHCR (Agendę ONZ ds. uchodźców) oraz Światową Federację Luterańską

Po kilku tygodniach przygotowań, 9 maja 2022 r., w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie otwarto pierwszy z sześciu punktów rejestracyjnych programu wsparcia finansowego dla uchodźców z Ukrainy realizowanego przez UNHCR (Agendę ONZ ds. uchodźców) oraz Światową Federację Luterańską. We współpracę włączyła się również Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ostródzie. ŚFL poprzez swoją agendę udziela wsparcia humanitarnego w wielu krajach świata dotkniętych kryzysami, katastrofami i wojnami.

W spotkaniu wziął udział Starosta Powiatu Ostródzkiego, Andrzej Wiczkowski, który udostępnił pomieszczenia,gdzie prowadzona jest działalność punktu. W swoim przemówieniu Starosta podkreślił potrzebę takiej pomocy, swoją radość iż to właśnie Ostróda została wybrana na jeden z punktów oraz zadeklarował swoje dalsze wsparcie.
Obecny był również bp Paweł Hause, zwierzchnik Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP wraz z duchownymi diecezji. Biskup zgodnie z ewangelickim zwyczajem słowem Bożym i modlitwą poświęcił punkt i błogosławił jego pracownikom ,by ich działalność przyniosła wiele dobra tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Na koniec przedstawiciel Światowej Federacji Luterańskiej Katerina Brzicova opowiedziała zebranym o zasadach działania centrum i kryteriach przyznawania pomocy.
Działalność centrum nie byłaby także możliwa bez wsparcia współpracującego z parafią Stowarzyszenia Rzecz Jasna, które koordynuje prace punktu, wspierając w tym zadaniu parafię.
W ramach pomocy każda z osób, które przybyły do Polski po 24 lutego 2022 r., mają dokument potwierdzający tożsamość i przekroczenie granicy, może ubiegać się o świadczenie w maksymalnej wysokości 2540 zł., które wypłacane będzie przez trzy miesiące. Na ta kwotę składa się suma 710 zł na osobę zgłaszającą oraz po 610 na kolejnych członków rodziny do maksymalnie 4 osób.
Ideą programu jest udzielanie wsparcia finansowego osobom dotkniętym tragedią wojny, które znalazły schronienie w Polsce jednak nie mają możliwości pracy i nie są w stanie samodzielnie się utrzymać. Dlatego też w pierwszej kolejności pracownicy punktu rejestracyjnego przy współpracy z lokalnymi samorządami oraz organizacjami pozarządowymi poszukują osób spełniających określone kryteria.
Są to:
● osoby, które nie mają opieki dla dzieci,
● osoby, które nie mają opieki dla starszych, przewlekle chorób (również osoby niepełnosprawne) członków rodziny i/lub chorego krewnego,
● kobiety w ciąży oraz te z bardzo małymi dziećmi (do 2 lat),
● osoby z niepełnosprawnościami lub w stanie zdrowia, który uniemożliwia znalezienie i utrzymanie pracy,
● osoby w stanie pourazowym/PTSD/z depresją,
Ponadto istotne są również następujące kryteria:
● rodziny, gdzie jest tylko jedna dorosła osoba zarabiająca i utrzymująca rodzinę,
● rodziny, gdzie są osoby przewlekle chore i/lub z niepełnosprawnościami,
● rodziny, w których zarabiający są pracownikami dorywczymi – tj. zatrudnienie nie jest stabilne i otrzymują wynagrodzenie tylko za wykonaną pracę.
Dopiero, gdy wszystkie wskazane osoby otrzymają wsparcie, do udziału w programie zostaną zaproszone wszystkie osoby, które przybyły do Polski po 24 lutego, posiadają dokument tożsamości oraz polski numer telefonu ważny przez cały czas trwania udzielania świadczeń. By skorzystać z pomocy będzie trzeba najpierw zarejestrować się i umówić na wizytę przez stronę internetową. Takie osoby otrzymają na podany numer telefonu wiadomość z terminem umówionej wizyty.
źródło: Powiat Ostródzki