Po wyborach nowych biskupów w Niemczech

W dniach 9 i 10 maja 2019 r. w dwóch ewangelickich Kościołach krajowych w Niemczech odbyły się wybory nowych zwierzchników. Nowym biskupem Ewangelickiego Kościoła Środkowych Niemiec (EKMD) został ks. Friedrich Kramer, a nową biskup Ewangelickiego Kościoła Kurhessen-Waldeck ks. prof. Beate Hofmann.

15.05.2019

Obradujący w Hofgeismar Synod Ewangelickiego Kościoła Kurhessen-Waldeck już w drugiej turze wybrał nową biskup Kościoła. Biskup-elekt Hofmann była dotychczas dyrektorem Instytutu Nauk Diakonijnych i Zarządzania Diakonią w Bethel.

Ks. prof. Hofmann pochodzi z Bawarii, a teologię ewangelicką studiowała w Bethel, Heidelbergu, Evanston (USA), a także w Hamburgu i Monachium. W zakresie szczególnych zainteresowań naukowych ks. prof. Hofmann – oprócz zagadnień diakonijnych – jest również pedagogika religijna. Jest żoną dr. Stefana Geisa, fizyka.

Ks. prof. Hofmann obejmie urząd biskupi 29 września 2019 roku w kościele św. Marcina w Kassel, zastępując tym samym bp. Martina Heina, który przechodzi w stan spoczynku. Hofmann będzie pierwszą kobietą, która stanie na czele Kościoła Kurhessen-Waldeck.

Ewangelicki Kościół Kurhessen-Waldeck ma nieco ponad 800 tys. wiernych. Jest Kościołem tradycji ewangelicko-unijnej – należy zarówno do Zjednoczonego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Niemiec (VELKD) jak i do Unii Kościołów Ewangelickich.


Drugi biskup na 10-lecie Kościoła

Z kolei obradujący w Klasztorze Drübeck Synod Kościoła Ewangelickiego Środkowych Niemiec (EKMD) wybrał w trzeciej turze na nowego zwierzchnika ks. Friedricha Kramera w związku z przejściem w stan spoczynku bp Ilse Junckermann.

Biskup-elekt Kramer pochodzi z Greifswaldu, ale dzieciństwo spędził w Wittenberdze, gdzie jego ojciec prowadził Seminarium Kaznodziejskie. Teologię ewangelicką studiował w Berlinie, a po ordynacji pracował w parafiach Lodersleben i Gatterstädt oraz zajmował się duszpasterstwem młodzieżowym w Halle. Od 2009 roku jest dyrektorem Akademii Ewangelickiej Saksonii-Anhalt i jednocześnie kierownikiem ds. teologii i polityki. Małżonką biskupa jest Sabine Kramer, dyrektor Seminarium Kaznodziejskiego w Wittenberdze. Kramerowie mają dwie dorosłe córki.

Ks. Kramer będzie dopiero drugim biskupem Ewangelickiego Kościoła Środkowych Niemiec. Kościół ten powstał w 2009 roku z połączenia Ewangelickiej Prowincji Kościelnej Saksonii oraz Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Turyngii i jest tym samym Kościołem ewangelicko-unijnym, jednak z ogromną przewagą parafii o charakterze luterańskim. W tym roku EKMD świętuje 10-lecie istnienia.

Kościół EKMD ma szczególne znaczenie dla historii europejskiej Reformacji, gdyż właśnie na jego terenie znajdują się kluczowe miejsca związane z XVI-wieczną Reformacją. Ciekawostką jest fakt, że choć Kościół ten nie należy do najliczniejszych (ok. 710 tys. wiernych, co stanowi zaledwie 3% niemieckich protestantów) i działa w warunkach głębokiej diaspory, to jednak EKMD posiada 3971 kościołów i kaplic, co stawia go na pierwszym miejscu pośród wszystkich ewangelickich Kościołów krajowych w Niemczech pod względem posiadanych miejsc kultu religijnego. Co piąty kościół w Niemczech należy właśnie do EKMD.

Wprowadzenie w urząd biskupi ks. Friedricha Kramera odbędzie się 7 września br. w magdeburskiej katedrze.

źródło: ewangelicy.pl
zdjęcie: ekd.de