Podsumowanie zbiórki dla Wenezueli

Zebrano 18 000 zł.

Zakończyła się zbiórka solidarnościowa dla Wenezueli (więcej tutaj)

Łącznie zebrano 18 000 zł w tym:

  • darowizny indywidualne 5 660,00 zł
  • dofinansowanie z Funduszu BPGiA (uchwała zarządu) 3 000,00 zł
  • dofinansowanie ze środków ogólnokościelnych (uchwała Konsystorza) 9 340,00 zł.

Środki 3.859,00 EUR przekazane zostały do GAW w rozliczeniu bezgotówkowym 21 grudnia 2022 r.