Pogrzeb ofiar mordu w Łęgutach

30 listopada pożegnaliśmy w łęguckim kościele 24 cywilne ofiary zbrodni wojennej jakiej dopuścili się żołnierze Armii Czerwonej na ludności autochtonicznej między styczniem a kwietniem 1945 r.

Bazując na wspomnieniach parafianki, 86-letniej kobiety, która była świadkiem zbrodni, parafia w 2018 r. zgłosiła podejrzenie zbrodni wojennej do IPN w Białymstoku.

W sierpniu 2019 r. archeolodzy i antropolodzy pracujący w Biurze do spraw poszukiwań i upamiętnień IPN rozpoczęli poszukiwania 24 ciał cywilnych ofiar, ludzi uciekających przed Armią Czerwoną w 1945 r. Zostali oni zatrzymani i zamordowani we wsi na przełomie stycznia i kwietnia 1945 r. Osoby te zostały zakopane w zbiorowej, bezimiennej i nieoznaczonej mogile na polu dopiero po czterech miesiącach.
Po latach miejsce to znalazło się pomiędzy zabudowaniami wiejskimi, a wszelkie ślady zostały zatarte. Ostatecznie z uwagi na wcześniejsze zniszczenie grobu przez budowę kanalizacji odnaleziono szczątki jedynie 10 osób a także nieliczne przedmioty osobiste. Pracownicy IPN zabezpieczyli materiał DNA. Będą prowadzone dalsze prace mające na celu ustalić tożsamość pomordowanych i odnaleźć ewentualnych krewnych.

Po uzyskaniu wymaganych pozwoleń i zakończeniu śledztwa prokuratorskiego parafia wraz z Turnitzmuhle Heritage Fundation zorganizowała uroczystości pogrzebowe. Doczesne szczątki ofiar zostały pochowane z największymi honorami, w asyście strażaków, na cmentarzu ewangelickim, a w miejscu ich spoczynku powstał pamiątkowy obelisk nawiązujący do tradycyjnych mazurskich pomników wojennych.
Zgodnie z wiekową, mazurską tradycją zmarłych pochowano wraz z symbolicznym mazurskim kancjonałem.

Podczas nabożeństwa żałobnego kazanie wygłosił bp Paweł Hause. Liturgię prowadził ks. Dawid Banach i ks. Krzysztof Śledziński. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz: przedstawiciel Marszałka Województwa Wiktor Marek Leyk, Starosta Olsztyński Andrzej Abako, Wójt Gminy Gietrzwałd Jan Kasprowicz, Sołtys Maria Wysomierska. Gościliśmy również przedstawicieli bratnich Kościołów, którzy zmówili w czasie uroczystości modlitwy według swego obrządku: ks. Andrzeja Trejnowskiego z parafii rzymskokatolickiej w Sząbruku i ks. Rafaela Szczerbacza z parafii prawosławnej w Lidzbarku Warmińskim. W uroczystości wzięli również udział przedstawiciele mniejszości niemieckiej oraz goście z Niemiec. Uroczystość uświetnił zespół sygnalistów Forest Brass, kantor parafii Ryszard Szurgot, a o godną oprawę zadbała OSP z Biesala.

zdjęcia: Urząd Gminy Gietrzwałd