Pokornie prośmy o pokój

Szukanie, zachowanie i dążenie do pokoju – to wynikający z biblijnego hasła roku ważny temat w  nowym „Zwiastunie Ewangelickim nr 4/2019”.

22.02.2019

Czy zły język, tzw. mowa nienawiści, winna jest przemocy – zastanawia się bp Paweł Hause, a Henryk Dominik przypomina przysłowie „Kto sieje wiatr, zbiera burzę” w kontekście potrzeby odrodzenia narodu w oparciu o Ewangelię. Z kolei ks. Ryszard Pieron przestrzega, że uśpił nas dobrobyt i długotrwały spokój na naszym kontynencie, tymczasem o pokój musimy stale zabiegać, a przede wszystkim z pokorą modlić się o niego. Tajemnica pokoju tkwi w przyjaźni z Chrystusem – pisze bp Marian Niemiec.

Do modlitwy o porzucenie niechęci i pogardy dla innych, które często prowadzą do przemocy, zachęcają też kobiety ze Słowenii, które przygotowały tegoroczną liturgię Światowego Dnia Modlitwy, o czym pisze Joanna Śliwka.

Interesującym tematem jest też kwestia naszej przynależności do Kościoła – widzialnego i niewidzialnego, czym zajmuje się ks. Michał Walukiewicz. Wątek ten porusza w swoim rozważaniu Słowa Bożego także ks. Piotr Sztwiertnia, pisząc: Inicjatywy są ważne, ale najważniejszy jest czas u stóp Mistrza.

O swoim dojrzewaniu do bycia w kościelnej, parafialnej wspólnocie pisze nowa parafianka, tym razem z Olsztyna, w rubryce W drodze do ewangelickiego Kościoła.

Ponadto w numerze obszerna relacja z jubileuszowej, XV Zimowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży Ewangelickiej. O jej początkach oraz o sporcie w życiu chrześcijanina z długoletnim przewodniczącym komitetu organizacyjnego ks. Zdzisławem Sztwiertnią rozmawia Magdalena Legendź.

Przypominamy, że czasopismo można zaprenumerować w parafiach od dowolnego miesiąca.

Można też otrzymywać je e-mailem w formacie pdf – po opłaceniu prenumeraty cyfrowej w wydawnictwie. Warunki prenumeraty na 3 stronie w wydaniu papierowym, na www.zwiastun.pl w zakładce ZE 2019 oraz w księgarni internetowej https://ksiegarnia.augustana.pl/40-prenumerata

Zapraszamy do lektury.