Poświęcenie nowego kościoła w Wiśle-Malince

W niedzielę 5 września 2021 roku poświęcono nowy kościół wraz z centrum parafialnym w Wiśle-Malince.

Poświęcenia Słowem Bożym i modlitwą dokonał Biskup Kościoła Jerzy Samiec w obecności biskupów – zwierzchnika diecezji cieszyńskiej Adriana Korczago, zwierzchnika diecezji katowickiej Mariana Niemca, zwierzchnika diecezji wrocławskiej Waldemara Pytla oraz Naczelnego Kapelana Wojskowego Marcina Makuli – oraz duchownych, gości ekumenicznych, malinczańskich parafian i pozostałych zgromadzonych.

Podczas poświęcenia śpiewał zespół parafialny prowadzony przez Filipa Króla, który wykonał jedną pieśń wspólnie z chórem dziecięcym, a także z ks. Leszkiem Czyżem. Kazanie w oparciu o 1 List ap. Pawła do Koryntian 3,5-11 wygłosił Biskup Kościoła Jerzy Samiec, który nawiązując do zakończenia budowy kościoła pytał zebranych: „I co dalej?”, zachęcając parafian do budowania swojego zboru na fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. Biskup udzielił również zgromadzonym Bożego błogosławieństwa.

Po zakończeniu nabożeństwa życzenia i gratulacje przekazali: bp Adrian Korczago, zwierzchnik diecezji cieszyńskiej, do 30 czerwca 2021 ze względu na chorobę ks. Leszka Czyża administrator parafii w Wiśle-Malince, który w swoim przemówieniu nawiązał do różnych wyzwań, które stanęły na drodze budowniczych centrum, burmistrz Wisły Tomasz Bujok oraz w imieniu darczyńców i sponsorów Adam Wałach. Zaprezentowano również fragmenty życzeń nadesłanych przez różnych duchownych i przedstawicieli chrześcijańskich organizacji do parafii drogą elektroniczną. Radny parafii Andrzej Cieślar odczytał wiersz Andrzeja Szalbota napisany specjalnie na poświęcenie kościoła. Na zakończenie zaprezentowano skecz „Legenda o śpiących biskupach” autorstwa Lidii Czyż. Uroczystość była prowadzona przez Jakuba Górnioka i Mateusza Czyża.

Przed poświęceniem wystąpił chór kościelny z parafii w Wiśle pod dyr. Elżbiety Szajtauer oraz chór dziecięcy z Wisły-Malinki pod dyr. Małgorzaty Rymorz.

Niedzielną uroczystość poprzedziło kilka wydarzeń: czytanie Biblii na głos (24h) od poniedziałku 30 sierpnia do czwartku 2 września, dostępna była także wystawa Biblii oraz odbywały się wieczory modlitewno-uwielbiające. W sobotę 4 września zainteresowane osoby były oprowadzane po budynku centrum parafialnego, dzieci wzięły udział w wycieczce terenowej, odbyło się spotkanie „Tak to się zaczęło…” z zaangażowanymi w budowę starego i nowego kościoła, zorganizowano również spotkanie autorskie z Lidią Czyż oraz wieczór uwielbienia z CSM Worship.

Losy budowy starego i nowego kościoła oraz historia działalności dostępna jest na stronie internetowej parafii.

Transmisja z poświęcenia kościoła została zamieszczona na parafialnym kanale YouTube.

zdj. Zwiastun Ewangelicki

źródło: diecezja cieszyńska