Pożegnanie śp. bp. Jana Szarka

W sobotę, 17 października w Bielsku-Białej odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. bp. Jana Szarka, zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce (1991-2001), prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej (1993-2001) oraz prezesa Diakonii Polskiej (2000-2005).

Śp. bp Jan Szarek zachorował na Covid-19, zmarł 8 października w Cieszynie w wieku 84 lat.

W piątek, dzień przed pogrzebem, urnę z prochami zmarłego duchownego wystawiono w kościele Zbawiciela w Bielsku.

Nabożeństwo pogrzebowe w sobotę rozpoczęło się o godz. 12.00 w kościele Zbawiciela. Z uwagi na pogorszającą się sytuację epidemiologiczną uczestniczyli w niej jedynie najbliżsi oraz duchowni Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ze zwierzchnikiem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ks. Jerzym Samcem i prezesem Synodu Kościoła ks. Adamem Maliną na czele. Obecni byli również duchowni różnych wyznań i przedstawiciele władz samorządowych. Cała uroczystość była transmitowana w Internecie.

 

Zebranych powitał ks. radca Waldemar Szajthauer. Kazanie pogrzebowe w oparciu o fragment wyjęty z 1 Listu do Tymoteusza 4, 7-8 wygłosił ks. Leszek Czyż, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle Malince. Wspominając wydarzenia ostatnich tygodni powiedział: „Wydawało się nieprawdopodobnym, że zaledwie dzień po śmierci ks. Piotra Wowrego straszny wirus zabrał kolejnego wspaniałego człowieka”.
Ks. Czyż nawiązał również do swojej rozmowy z śp. bp. Janem Szarkiem: „Rzadko spotyka się człowieka który tak świadomie przygotowuje się do swojej ostatniej podróży. Gdy bp Szarek odwiedził mnie w sanatorium w styczniu, powiedział, że mam szybko dojść do formy, bo uwzględnił mnie w swoim testamencie, po czym dodał, że mam wygłosić kazanie na jego pogrzebie. Mówił o śmierci jako o czymś oczywistym, naturalnym”.

Natomiast Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec w przemówieniu pożegnalnym powiedział, że bp Szarek zadzwonił do niego w przeddzień śmierci, 7 października o godz. 15.22. „Powiedział, że jego stan się pogorszył i chciał się pożegnać. Pomyślałem, że to tylko chwilowy kryzys. Głos biskupa był w miarę silny, a myśli formułował jasno i precyzyjnie. Był to dzień, gdy rano dotarła do nas informacja o śmierci księdza radcy Wowrego, więc pomyślałem, że to wszystko składa się na takie chwilowe gorsze samopoczucie. Rozmawialiśmy ponad 7 minut. Bp Szarek stwierdził, że jeśli wyzdrowieje, to chwała Panu Bogu, jeżeli odejdzie to również chwała Panu Bogu, śmierci się nie boi, jest na nią przygotowany”.

Bp Samiec podkreślił, że „nie sposób w krótkich słowach opisać wszystkiego, w czym brał udział, tworzył i kształtował” bp Szarek. Dodał również, że wolą zmarłego było, aby pogrzeb miał charakter oddawania chwały Bogu, a nie wychwalania jego osoby.

Biskup Kościoła, nawiązał do słów przypisywanych Lutrowi, że gdyby wiedział, iż jutro nastąpi koniec świata, to jeszcze dziś zasadziłby jabłoń. „Bp Jan Szarek dowiadując się, że są to ostatnie chwile jego życia, zasadził kilka jabłoni, można powiedzieć, że cały sad”.

Podczas nabożeństwa zostały odczytane listy kondolencyjne od Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz byłego premiera i szefa Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka.

Prezydent Duda napisał o zmarłym biskupie: „Jego odejście to nie tylko wielka strata dla Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. W jego osobie straciliśmy świadka wartości ewangelicznych, człowieka wielkiej wiary, prawości i kultury ducha”. Podkreślił, że testament dobra, które bp Jan Szarek wyświadczył swoim braciom w wierze, ruchowi ekumenicznemu w Polsce oraz całej wspólnocie obywatelskiej nigdy nie zostanie zapomniany.

Jerzy Buzek wskazał, że bp Jan Szarek był bezgranicznie oddany służbie Chrystusowi i wiernym Kościoła. „Poruszał nasze sumienia, uczył pokory, miał dar mówienia prosto i z przekonaniem o sprawach trudnych, naszych słabościach i powinnościach. A tam, gdzie przebywał, pozostawił ludzi ufnych, oddanych i wiernych. Przewodził naszemu Kościołowi w czasach przełomu i robił to w sposób dostojny i godny”.

Po nabożeństwie, o godz. 13:00, odbyło się pożegnanie na cmentarzu ewangelickim przy ul. Listopadowej w Bielsku-Białej. Liturgię prowadził proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bielsku, ks. Krzysztof Cienciała. Kazanie wygłosił bp Waldemar Pytel, zwierzchnik diecezji wrocławskiej, w oparciu o fragmenty biblijne z Księgi Hioba 19,25 i Izajasza 25,8a.

Wota biblijne wypowiedzieli przedstawiciele wszystkich diecezji Kościoła, Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego oraz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Ks. radca Waldemar Szajthauer odczytał list chorego na COVID-19 bp. Adriana Korczago, zwierzchnika diecezji cieszyńskiej, ponadto przemówienia pożegnalne i podziękowania wygłosili przedstawiciele Śląskiej Fundacji „Błękitny Krzyż”, Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja, Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego oraz prof. Ewy Chojeckiej.

Na zakończenie ceremonii bp Jerzy Samiec udzielił zebranym Bożego błogosławieństwa. Uroczystość ubogacił swym śpiewem Karol Śliwka.

Na prośbę Biskupa Kościoła o godz. 13.00 zabiły dzwony w kościołach i kaplicach ewangelickich w Polsce. W liście do duchownych bp Samiec napisał: „Dźwięk dzwonów niech będzie dla nas wezwaniem do modlitwy dziękczynnej za życie i służbę naszych przewodników wiary. Niech przypomni nam o upływającym czasie, będzie dowodem szacunku wobec Zmarłego, ale jednocześnie doda siły i wskaże na społeczność Kościoła jako miejsca pocieszenia”.

Niezależnie od prośby Biskupa Kościoła, abp Sawa, Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski w liście kondolencyjnym zapewnił, że dzwony żałobne zabrzmią o 13:00 także w Prawosławnej Katedrze Metropolitalnej św. Marii Magdaleny w Warszawie.

Na swoim profilu facebookowym Prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski tak podsumował odejście śmierć bp. Szarka: „Wczoraj pożegnaliśmy biskupa seniora Jana Szarka, byłego zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej i prezes Diakonii Polskiej. Biskup Szarek był wielkim człowiekiem, pełnym dobroci i życzliwości, związanym z naszym miastem i regionem. W uznaniu jego szerokiej i zaangażowanej działalności społecznej wielokrotnie odznaczano go, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Śląskim Szmaragdem.
Wniósł ogromny wkład w życie naszej społeczności. Będzie go brakowało…”

źródło: dziennikzachodni.pl, pap.pl, cieszyńska.luteranie.pl

więcej zdjęć wkrótce na zwiastun.pl