Praca dla archiwisty

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce poszukuje archiwisty do pracy w Centralnym Archiwum Kościoła w Warszawie przy ul. Miodowej 21.

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce poszukuje archiwisty do pracy w Centralnym Archiwum Kościoła w Warszawie przy ul. Miodowej 21.
Zakres zadań:
– organizacja archiwum: porządkowanie, inwentaryzacja, konserwacja zasobów
– podjęcie działań związanych z odczyszczeniem zasobu, przenoszenie akt do nowego pomieszczenia
– digitalizacja zasobu i prowadzenie kwerend
– przyjmowanie dokumentów do archiwum,
– wprowadzanie danych do systemu informatycznego
– udostępnianie dokumentacji
– zdobywanie informacji na temat projektów i możliwości pozyskiwania funduszy
– współpraca z Archiwum Akt Nowych oraz Narodowym Archiwum Cyfrowym
– gromadzenie dokumentacji bieżącej zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej
Warunki pracy: 
Praca biurowa w budynku przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Praca częściowo w magazynach archiwalnych. Wysiłek fizyczny przy przenoszeniu akt.
Szczegółowe informacje:

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Wiceprezesem Konsystorza  – telefonicznie: 502 037 640 lub na adres mailowy:wiceprezes@luteranie.pl