Praca doktorska o czasopismach ewangelickich

1 grudnia w Katowicach Wisława Bertman obroniła pracę doktorską pt. „Czasopisma ewangelickie po 1989 r.”

Obrona pracy odbyła się w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, a dysertacja została przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Ireny Sochy w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UŚ. Recenzentami byli: prof. dr hab. Wanda Musialik oraz dr hab. prof. UR Adrian Uljasz.

Ze względu na panujące obostrzenia obrona odbyła się online, w tym Komisja doktorska jednogłośnie wyróżniła pracę rekomendując ją do druku.

Wisława Bertman jest absolwentką filologii polskiej ukończonej na Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracuje jako kustosz w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. Jest autorką lub współautorką publikacji wydawanych przez Bibliotekę Śląską, jak też artykułów zamieszczanych na łamach  czasopism i periodyków naukowych. Związana jest z parafią ewangelicką w Katowicach, jest także członkiem katowickiego Oddziału PTEw.

STRESZCZENIE. Praca przedstawia zjawisko rozwoju prasy ewangelickiej, w tym wypadku potraktowanej jako prasa środowiska luterańskiego, która w sposób dynamiczny rozwinęła się po zmianach ustrojowych 1989 r. Powstało w tym czasie kilkanaście czasopism, ważnych nie tylko pod względem religijnym, ale także społeczno-kulturalnym oraz naukowym. Autorka ukazuje rozwój omawianego czasopiśmiennictwa na tle historii ewangelicyzmu oraz protestanckich tradycji piśmienniczych. Przedstawiony został m.in. „Zwiastun Ewangelicki”, wydawane przez Polskie Towarzystwo Ewangelickie „Słowo i Myśl”, parafialne oraz inne inicjatywy wydawnicze z różnych regionów Polski. Zaprezentowano dystrybucję czasopism, zwłaszcza kolportaż parafialny, po różne formy reklamy i promocji wybranych tytułów. Autorka pokazuje również, jaką rolę pełnią czasopisma dla żyjącej w rozproszeniu społeczności luterańskiej. Uzupełnieniem są różne formy obecności prasy ewangelickiej w bibliotekach, księgarniach oraz w Internecie, w tym w archiwach cyfrowych. Do pracy dołączona została bibliografia czasopism ewangelickich 1989-2014.

tekst: Aneta Sokół